February 11, 2019

Održan sastanak sa članovima savjeta Centralne banke

Na dan 8.02.2019.god. u Centralnoj banci Crne Gore održan je sastanak sa članovima savjeta Centralne banke na čelu sa Guvernerom, kojem su prisustvovali glavni izvršni dirketori banaka, direktor Fonda za zaštitu depozita i Generalni sekretar UBCG. Sagledavajući aktuelnu situaciju u bankarskom sektoru, prisutni su konstatovali da bankarski sistem karakteriše stabilnost, sigurnost i visoka likvidnost, što potvrđuju pokazatelji poslovanja banaka. U periodu nakon uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci (7. decembra 2018. godine), sve ključne bilansne pozicije, na nivou sistema, bilježe rast. Tako su, u ovom periodu, depoziti u 13 preostalih banaka porasli za 28 miliona eura, a likvidna […]
January 31, 2019

Antikorupcija, preventive i infrastruktura vs bankarski sektor

Na dan 31.01.2019. predstavnici UBCG su održali sastanak sa Nacionalnom agencijom Italije za borbu protiv korupcije(ANAC) i Agencija za sprečavanje korupcije Crne Gore (ASK). Participacija UBCG je bila na fonu foruma o mjerama integriteta i usklađenosti poslovanja, gdje je Agencija za sprečavanje korupcije korisnik IPA 2014 twining projekta “Podrška implementaciji mjera integriteta” koju sprovodi sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC). Cilj projekta je unapređenje Sistema za sprečavanje korupcije, kroz jačanje kapaciteta ASK, unapređenje antikorupcijskih politika i afirmaciju principa dobrog upravljanja. Razmjenjene su informacije, utvrđeno da je potrebna edukacija u cilju prevencije koruptivnih radnji, ali evidentirano je […]
January 23, 2019

Održan sastanak sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i eksternim ekspertima

23.01.2019.god. u Udruženju banaka Crne Gore danas je održan sastanak sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i eksternim ekspertima koji su u tehničkoj misiji u Crnoj Gori, u periodu od 21-31. Januara 2019. godine. Delegaciju čine: G-din Vassili Bazinas, Ekonomista u odjeljenju za monetarno i tržište kapitala, G-din William Northfield, ekspert, G-din Samer Saab, ekspert. Cilj posjete je bio da, između ostalog, prevashodno pruže tehničku pomoć u razvoju tržišta državnih hartija od vrijednosti., gdje se razgovaralo o bankarskom sistemu i potrebama razvoja tržišta kapitala uvođenjem nekih novih proizvoda, uloga investicionog bankarstva u razvoju tržišta kapitala, REPO poslova, kroz razvoj tržišta […]
January 14, 2019

Održan sastanak sa guvernerom Centralne banke Crne Gore i njegovim saradnicima

Danas je održan sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore Radoje Žugića i njegovih saradnika sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore. Glavna tema sastanka odnosila se na aktuelnu situaciju u bankasrskom sektoru, sa posebnim osvrtom na stanje u Atlas i IBM banci, nakon uvođenja mjera od strane CBCG. Sagledavajući efekte pomenutih mjera, konstatovano je da iste nijesu imale negativne posljedice po bankarski sistem, koga karakteriše stabilnost i sigurnost, izražena preko pokazatelja likvidnosti i solventnosti, koji su iznad zakonski propisanih minimuma. Glavni izvršni direktori i ostali predstavnici svih banaka koji su prisustvovali današnjem sastanku saopštili su da aktuelna dešavanja u Atlas i […]
December 28, 2018

LUKSEMBURG – “MULTINACIONALNI SEMINAR SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – SERTIFIKACIJA”, 4 – 8 MART 2019. GODINE

NAJAVA: MULTINACIONALNI SEMINAR SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – SERTIFIKACIJA LUKSEMBURG, OD 4 – 8. MARTA 2019. PRIJAVE DO 21. JANUARA 2019. GODINE          
December 19, 2018

Bankar br. 43

Ponedjeljak, 17. decembar 2018. IZAŠAO NOVI, 43. BROJ ČASOPISA BANKAR . SADRŽAJ >>>