Show all

ODRŽANA PREZENTACIJA KLJUČNI ASPEKTI BRRD 2 DIREKTIVE

Dana 22.12.2023. Centralna banka (CBCG) je, u saradnji sa Udruženjem banaka (UBCG), organizovala sastanak sa predstavnicima poslovnih banaka, na kome je predstavila ključne aspekte predstojeće implementacije Direktive za oporavak i sanaciju banaka (BRRD 2). CBCG je u postupku usklađivanja sa evropskim regulatornim okvirom izvršila izmjene i dopune Zakona o sanaciji kreditnih institucija, kao i Zakona o stečaju i likvidaciji banaka. Nakon dobijanja ocjene ovih dokumenata od strane Evropske komisije, CBCG očekuje da će se isti početi primjenjivati u Crnoj Gori u prvim mjesecima 2024. godine. Predstavljenom BRRD 2 Direktivom biće izmijenjen značajan broj odrebi oba zakona, pri čemu se najznačajniji aspekt odnosi na kvalifikovane obaveze koje će banke koristiti za ispunjavanje minimalnog zahtjeva za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama (MREL zahtjev)”

Izmjene i dopune prethodno navedena dva Zakona, donose određene novine za banke. To se naročito odnosi na sledeće stavke:

– obračun MREL zahtjeva,

– uslovi za kvalifikovane obaveze kojima se ispunjava MREL zahtjev,

– uspostavljanje adekvatnih internih procedura u bankama kojima se omogućava efikasna sanacija banaka,

– izvještavanje.

U tom cilju u saradnji sa Udruženjem banaka, a u prostorijama CBCG, organizovana je prezentacija gdje su predstavnici CBCG dali više detalja o najnovijim zahtjevima regulative, kao i pružili odgovore na pitanja predstavnika banaka.