January 20, 2023

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SVETSKE BANKE

Predstavnici UBCG imali su 20.01.2023.god. sadržajan sastanak sa predstavnicima Svjetske banke. Konkretno je bila u pitanju misija Savjetodavnog centra za finansijski sektor (FinSAC). Sa strane Svjetske banke sastanku su prisustvovali: Vahe Vardanyan, vodeći specijalista za finansijski sector i  Ismael Ahmad Fontan, viši specijalista za finansijski sektror. Teme su bile prevashodno o stanju bankarskog sektora u Crnoj Gori, kao i o glavnim izazovima u regulatornom okviru sa kojima se bankarski sektor srijeće, uključujući i klimatske rizike. Naglašena je kvalitetna saradnja UBCG sa regulatorom-CBCG, ispunjenje zahtjevnih izazova u usvajanju visokoprocentne harmonizacije propisa sa EU propisima u bankarskom poslovanju, sprovedena AQR vježba u […]
January 20, 2023

EVROPSKA BANKARSKA FEDERACIJA SASTANAK

Udruženje banaka Crne Gore 19.01.2023.god. participiralo je na 55.   sastanku EBF pridruženih članica. DRAFT AGENDA: EBF strategy 2023 & update on activities and developments at EU level Wim MIJS/Sébastien DE BROUWER EBF’s Approach to Communications Ruta BARTHET, Senior Media and Communications Officer Best practices/important developments at national level – Moderated by Wim MIJS Any other business
December 8, 2022

UDRUŽENJE BANAKA JE PRISUSTVOVALO FEPG SASTANKU

Dana 5. Decembra 2022. Udruženje banaka je prisustvovalo FEPG sastanku, gdje su tretirana pitanja organizacije Kviza za mlade, sa slijedećim dnevnim redom: European Money Quiz 2023 14:00-14:45 EMQ information package overview Key dates for the national selections & the finals Ground rules of the competition Promoting the EMQ Sharing experience on your organization’s process of the national selections 14:45 – 15:00 Further information on the EMQ finals & Q&A Draft agenda Practical information on logistics – venue, travel, and accommodation 15:15 – 15:30 Other updates Your feedback on activities/ideas on financial education for disabled Update on next steps for the […]
December 8, 2022

GENERALNI SEKRETAR PRISUSTVOVAO KONSTITUTIVNOJ SJEDNICI NACIONALNOG SAVJETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Dana 8.12.2022. godine Generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore prisustvovao je konstitutivnoj sjednici Nacionalnog savjeta za održivi razvoj. Uvodno obraćanje Predsjednika Nacionalnog savjeta za održivi razvoj/ Konstituisanje Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Razmatranje i usvajanje Predloga poslovnika o radu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Specijalna izlaganja gostiju sjednice: Peter Lundberg, UN Rezidentni koordinator u Crnoj Gori; Mr Yngve Engstroem, šef Operativnog sektora ambasade EU u Crnoj Gori; Arnau Keral Basa (Arnau Queralt-Bassa), predsjednik Evropske mreže savjeta za održivi razvoj i zaštitu životne sredine (online uključenje) Razmatranje i usvajanje Predloga plana rada Nacionalnog savjeta za održivi razvoj za period 2023-2025. godine […]
December 8, 2022

KONFERENCIJA – IZRADA NACIONALNE FINTECH STRATEGIJE

Dana 6. decembra 2022. godine Udruženje banaka Crne Gore participiralo na online konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati Istraživanja na Projektu izrade Nacionalne fintech strategije, gdje su komercijalne banke kvalitetno doprinijele kroz ispunjavanje upitnika i svojim komentarima. Anketom su otpočele aktivnosti na Projektu Izrade Nacionalne fintech strategije, a samo istraživanje organizovano je kako bi bili ocijenjeni izvodljivost, mogućnosti i izazovi koji prate razvoj fintech-a i digitalnih finansijskih usluga u Crnoj Gori. Anketa obuhvata stavove velikog broja zainteresovanih strana koje, svaka u svom području, imaju značajnu ulogu u efikasnom funkcionisanju finansijskog tržišta i razvoju fintech-a u Crnoj Gori. Organizatori su ispoljili […]
November 29, 2022

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA COFACE

Dana 28.11.2022. godine održan je sastanak sa predstavnicima COFACE osiguravajuće kuće, predstavništvo Beograd. Predmet razgovora je bila, moguća saradnja, a krajnji cilj podrška preduzećima u cilju zaštite od rizika neplaćenih računa. Glavni zadatak u Coface-u je zaštita preduzeća – od malih i srednjih preduzeća do multinacionalnih kompanija, a u vezi neplaćenih faktura koje mogu ugroziti njihovo poslovanje. Prezentovali su niz rešenja za upravljanje rizikcima koja pokrivaju četiri ključna zahtjeva izražena od strane preduzeća za izvoz: osiguravanje njihove prodaje, kontrolu i procjenu rizika, naplatu potraživanja i procjenu tržišta. Ova zaštita Coface zasniva se na moćnom sistemu prevencije, gdje njihovi stručnjaci rade […]