January 13, 2022

Pripreme za radionicu BAZEL III

S obzirom da se novim Zakonom o kreditnim institucijama u Crnoj Gori uvodi implementacija Bazela III u bankarski sistem, predstavnici banaka su posebno zainteresovani za seminar koji bi imao za centralnu temu kapital, likvidnost u Bazelu III. Tematske cijeline od posebne važnosti, koje bi željeli da budu obrađene su : Upravljanje IRRBB-om ICAAP/ILAAP Planovi oporavka Odnosno, u skladu sa mogućim agendama po modulima predavanja, kako bi se obuhvatili: – definisanje kapitala (CET 1, AT 1, Tier 2, limiti); tretman kapitala u kontekstu Bazela III – unapređenja pokrića rizika (risk coverage); – baferi (capital conversion buffer, countercyclical buffer); – leverage ratio. […]
December 28, 2021

Okrugli sto – Platforma ekonomskog unapređenja Crne Gore

28. 12. 2021. godine, predstavnik UBCG prisustvovao je okruglom stolu na kome je predstavljena Platforma ekonomskog oporavka Crne Gore za period 2022-2026. godine. Platforma, kako je prezentovano, sadrži sveobuhvatno skeniranje i mapiranje stanja crnogorske privrede, uz definisanje konkretnih reformi i investicija za što brži ekonomski oporavak crnogorske ekonomije. Kroz komentare kvalitetu dokumenta je doprinijelo i Udruženje banaka Crne Gore. Kako bi ekonomski sistem Crnoj Gori generisao rast i razvoj, kreirao nova radna mjesta, potrebno je pripremati programe ekonomskog oporavka koje se zasnivaju na fiskalnoj odgovornosti, diversifikaciji ekonomije, investicijama i strukturnim reformama. U tom kontekstu, strukturne reforme treba da odstrane prepreke […]
December 16, 2021

Bankar br. 55

IZ ŠTAMPE IZAŠAO NOVI BROJ ČASOPISA “BANKAR”. Preuzmite >>>
December 16, 2021

Pripreme za instant plaćanja u Crnoj Gori

16.12.2021. Instant plaćanje u Crnoj Gori biće u funkciji najkasnije do kraja 2023. godine, najavljeno je na današnjem sastanku rukovodstva Centralne banke i poslovnih banaka. Cilj CBCG je da obezbijedi sistem instant plaćanja koji će građanima omogućiti da obavljaju platne transakcije na brz, bezbjedan i jednostavan način bez gotovog novca, ili platnih kartica, dok će prodavci roba i usluga novac od prodaje imati odmah na raspolaganju. Takođe, sistem instant plaćanja bi trebalo da u narednih pet godina doprinese smanjenju plaćanja gotovinom za petinu u odnosu na 2020. godinu, što će, između ostalog, uticati na smanjenje sive ekonomije. Zbog izuzetne kompleksnosti […]
December 10, 2021

Održan konsultativni sastanak radne grupe za mitigaciju i adaptaciju na klimatske promjene i unapređivanje sposobnosti

Dana 9.12.2021. godine održan je konsultativni sastanak radne grupe za mitigaciju i adaptaciju na klimatske promjene i unapređivanje sposobnosti u hotelu Ramada na temu: Poboljšana koordinacija i razmjena informacija kao alat za obezbeđivanje sprovođenja politika održivog razvoja, sa fokusom na integrisanje prilagođavanja klimatskim promjenama. Na sastanku je istaknuto da klimatske promjene predstavljaju ozbiljnu prijetnju i stvaraju brojne rizike za privrede, društva i ekosisteme. Umanjenje ovih rizika zahtijeva rad na drastičnom smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (mitigacija), u kombinaciji s mjerama za povećanje otpornosti na posljedice koje nastaju kao rezultat povećane koncentracije ovih gasova (adaptacija). U ovom trenutku, imamo […]
December 4, 2021

IPA projekat “Poboljšanje pristupa finansiranju privatnog sektora za konkurentnost i inovacije”

3.12.2021.god Udruženje je participiralo na prezentaciji projekta finansiranog od strane EU, a u vezi agende za regionalnu konferenciju posvećenu Programu investicione spremnosti i Investicionoj strategiji za finansijske instrumente koji pružaju podršku crnogorskim MMSP (Regional Conference on the “Investment Readiness Programme and Investment strategy for financial instruments supporting Montenegrin MSMEs). Konferencija je održana online. Regionalna konferencija organizuje se u okviru IPA projekta “Poboljšanje pristupa finansiranju privatnog sektora za konkurentnost i inovacije” i  posvećena je predstavljanju dva važna rezultata – Programu investicione spremnosti i Investicionoj strategiji za finansijske instrumente. U prilogu dostavljamo i brošuru sa osnovnim informacijama o projektu.