May 20, 2022

ODRŽANA RADIONICA „PSD 2 JE TU, ŠTA SAD I KAKO ?“

U saradnji sa partnerima iz kompanije Mastercard, održana je digitalna radionica „PSD 2 je tu, šta sad i kako ?“. Učešće su uzele sve banke članice Udruženja, predstavnici Centralne banke Crne Gore sa aspekta regulative i operativne primjene, a naravno i predstavnici UBCG, a prezentacije su imali eksperti Mastercarda, Kristapa Sikara i Marc Van Puyvelde. Od stupanja na snagu PSD II u EU, a uskoro i u Crnoj Gori, evropsko tržište plaćanja je pretrpjelo veliku transformaciju. Posebno se obratila pažnja na povećanu sigurnost platnih transakcija (Strong Customer Authentication), ali je takođe olakšan ulazak novih igrača na tržište (Otvoreno bankarstvo). Međutim, […]
May 16, 2022

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KANCELARIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Vlada Crne Gore je 23. decembra 2021. godine donijela Odluku o formiranju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj (“Sl. list CG” broj 11/22) kao savjetodavnog tijela, što je bio povod za sastanak u Udruženju banaka. Predstavnici Kancelarije za održivi razvoj, Aneta Kankaraš i Igor Pejović razgovarali su Generalnim sekretarom Bratislavom Pejakovićem i savjetnikom Nebojšom Đokovićem na temu buduće saradnje i učešća Udruženja banaka u radu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj. Nacionalni savjet zasijeda najmanje dva puta godišnje i njime predsjedava predsjednik Vlade Crne Gore. U sastavu Nacionalnog savjeta su još 34 člana iz raznih oblasti društva. Osnovni zadatak Savjeta je davanje preporuka i stručnih […]
May 11, 2022

Prezentacija novog sistema izvještavanja

Udruženje banaka Crne Gore je participiralo u organizaciji prezentacije novog sistema izvještavanja za potrebe monetarne i finansijske statistike, koja je upriličena od strane predstavnika Centralne banke Crne Gore. Novi sistem izvještavanja prezentovali su predstavnici Sektora za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku i Sektora za IT pri Centralnoj banci Crne Gore. Omogućeno je bankarima iz sektora računovodstva, IT-a i rizika, da sagledaju, pitaju i pojasne način, formu i samu matricu obraćanja sa podacima prema Centralnoj banci Crne Gore koja je zakonski regulisana, ali po formi nova za naš bankarski sistem.
May 9, 2022

Bankar br. 57

IZ ŠTAMPE JE IZAŠAO NOVI BANKAR_Broj57    
May 9, 2022

Okrugli sto – Razvoj tržišta kapitala i finansijskih tržišta Crne Gore

Održan je okrugli sto na temu: „Razvoj tržišta kapitala i finansijskih tržišta Crne Gore” u organizaciji Centralne banke Crne Gore, Montenegroberze i Komisije za tržište kapitala. Događaj kom su prisustvovali predstavnici Udruženja banka Crne Gore, organizovan je sa ciljem afirmacije koncepta tržišnog načina prikupljanja kapitala putem emisije hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata. Na okruglom stolu učestvovali su viceguverner CBCG dr Nikola Fabris, predsjednik Komisije za tržište kapitala dr Zoran Đikanović, izvršna direktorica Montenegroberze dr Milena Vučinić, potpredsjednik Istanbulske berze Güzhan Gülay, prof. dr Saša Popović, profesor Ekonomskog fakulteta UCG, kao i prof. dr Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije, prof. dr Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije […]
May 5, 2022

Polugodišnji izveštaj Svetske banke o najnovijim ekonomskim kretanjima i izgledima na Zapadnom Balkanu

Na poziv predstavnika Svetske banke, predstavnici UBCG prisustvovali su predstavljanju Redovnog ekonomskog izveštaja Svetske banke o ekonomskim kretanjima na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija). Polugodišnji izveštaj o nedavnim ekonomskim kretanjima i izgledima na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija). Izdanje se bavi ekonomskim i socijalnim efektima višestrukih šokova u regionu, uključujući uticaj rata u Ukrajini i energetsku krizu u Evropi.Ekonomije Zapadnog Balkana su doživjele snažan oporavak u 2021. uz široki oporavak ekonomske aktivnosti. U 2021. godini rast BDP-a na Zapadnom Balkanu dostigao je 7,4 procenta […]