November 29, 2022

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA COFACE

Dana 28.11.2022. godine održan je sastanak sa predstavnicima COFACE osiguravajuće kuće, predstavništvo Beograd. Predmet razgovora je bila, moguća saradnja, a krajnji cilj podrška preduzećima u cilju zaštite od rizika neplaćenih računa. Glavni zadatak u Coface-u je zaštita preduzeća – od malih i srednjih preduzeća do multinacionalnih kompanija, a u vezi neplaćenih faktura koje mogu ugroziti njihovo poslovanje. Prezentovali su niz rešenja za upravljanje rizikcima koja pokrivaju četiri ključna zahtjeva izražena od strane preduzeća za izvoz: osiguravanje njihove prodaje, kontrolu i procjenu rizika, naplatu potraživanja i procjenu tržišta. Ova zaštita Coface zasniva se na moćnom sistemu prevencije, gdje njihovi stručnjaci rade […]
November 24, 2022

MEĐUNARODNI BANKARSKI SAVJET

Po pozivu finansijskog & Poslovnog udruženja Euro-azijske saradnje (FBA-EAC), Udruženje banaka Crne Gore je ispratilo sastanak Međunarodnog bankarskog savjeta održanog 24. novembra 2022. godine u formatu video konferencije. Tema razgovora: „Mehanizmi i instrumenti međubankarskih obračuna u   savremenim uslovima“.
November 23, 2022

Bankar br. 59

IZ ŠTAMPE IZAŠAO NOVI BROJ ČASOPISA “BANKAR”. Preuzmite >>>
November 18, 2022

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – STRATEGIJA 2030

Dana 17. novembra 2022. godine Udruženje banaka Crne Gore je sa Privrednom Komorom Crne Gore i Evropskim savjetom za regionalnu saradnju organizovalo Međunarodnu konferenciju zemalja jugoistočne evrope –  STRATEGIJA 2030. Učešće je uzelo 78 participanata, iz raznih institucija 13 država podržavalaca memoranduma potpisanog u Antaliji juna 2021.godine o saradnji zemalja jugoistočne Evrope po principima zelene energije. Osnovna tema je implementacija ESG strategije ( ESG- Environmental, Social, and Governance), zelena energija i uloga privatnog i finansijskog sektora u  održivom razvoju. Ovo je godina predsjedavanja Crne Gore, pa se ukazala prilika realizacije inicijativa koje su aktuelne u Svijetu od zelene energije do ukazivanja […]
November 9, 2022

ODRŽANA PREZENTACIJA O NOVOJ DEFINICIJI STATUSA NEIZMIRENIH OBAVEZA

Utorak, 8.novembar 2022.godine održana je prezentacija o novoj definiciji statusa neizmirenih obaveza. U saradnji sa našim partnerima iz Beograda, revizorskom kućom Ernst&Young, održana je Radionica “o novoj definiciji statusa neizmirenih obaveza”. Uz prisustvo preko četrdeset učesnika iz svih banaka članica Udruženja i Centralne banke, data je : -Definicija statusa neizmirenja obaveza -Uporedna analiza primene definicije u zemljama regiona -Kriterijum kašnjenja -UTP” indikatori -Vraćanje u status izmirenja obaveza – Optimalna implementacija Predavači su bili : Petar Arsić, Višnja Cvetić Nikolić, Marko Tošić, Sanja Vidaković, a učesnici su kroz interaktivnu radionicu imali priliku da razmijene iskustva, dobiju nove informacije i savjete o […]
November 4, 2022

SVJETSKA NEDELJA ŠTEDNJE

Srijeda, 2.novembar 2022. godine, U sklopu tradicionalnog obilježavanja svjetske Nedelje štednje, predstavnici Udruženje banaka su posjetili OŠ “Njegoš” na Cetinju. Predavanje na temu razvoja novca, uloge štednje za djecu i omladinu, sprečavanje rasipništva i zdravog upravljanja ličnim budžetom, održao je Nebojša Đoković, savjetnik u UBCG. Djeca iz VII i VIII razreda su u sklopu finansijske inkluzije i edukacije, što je jedna od važnih misija Udruženja, podstaknuta na razmišljanje i shvatanje uloge štednje kako na ličnom tako i na ukupnom društvenom nivou. Banke članice UBCG su obezbijedile i prigodne poklone a ovom prilikom su najavljene i buduće akcije i saradnja sa […]