May 9, 2023

ODRŽAN PRELIMINARNI SASTANAK ACI CRNA GORA

Dana 8.5.2023. godine – Održan je preliminarni sastanak na osnivanju ACI Crna Gora. Cilj je dodatni razvoj trgovine finansijskim instrumentima u Crnoj Gori i inostranstvu, unapređenje znanja iz oblasti finansija, kao i uvezivanje sa ostalim domaćim i inostranim partnerima. Centralna banaka Crne Gore je usmjerena na implementaciju inicijative o fomiranju crnogorskog ACI FMA udruženja. Inicijativa CBCG je nastupila nakon izraženog interesovanja za potencijalno osnivanje ACI udruženja i posledično organizovala je web sastanak sa predstavnicima ACI FMA koje je osnovano 1955.god. i ima oko 60 zemalja članica, među kojim Srbija, Hrvatska i Makedonija. Na sastanku je učestvovala i UBCG pored većine […]
April 28, 2023

ODRŽANA PREZENTACIJA “TRANSFERNE CIJENE U CRNOJ GORI”

četvrtak 27.april 2023. godine u Podgorici kroz saradnju sa kompanijama Mazars Group i Demanda iz Beograda, održana je prezentacija – radionica na temu transfernih cijena u Crnoj Gori. Predavači su bili Alan Abazović i Srna Knežević, a prisustvivali su predstavnici banaka članica UBCG. Ova tema , koja je jedna od najznačajnijih u Evropi i svijetu, obuhvatila je teme prilagođene konkretnim vrstama transakcija : – Pozajmice između povezanih lica; – Dobit ogranaka inostranih banaka; – Usluge menadžmenta i IT-a između povezanih lica; – Garancije i kontra garancije između članica Bankarskih grupacije. Učesnici su u interaktivnoj radionici imali priliku da razriješe dileme […]
April 28, 2023

DIGITALNE VALUTE CENTRALNIH BANAKA I BLOKČEJN TEHNOLOGIJE

26.04.2023. Predstavnici UBCG kao partner CBCG u procesu digitalizacije finansijskih usluga su pozvani na prezentaciju i radionicu firme Ripple iz SAD.Porast beskontaktnih transakcija, e-trgovine, plaćanja pametnim telefonom ili skeniranje QR kodova, kao i sve veća popularnost biometrije, potvrđuju da digitalizacija nije samo pogodan dodatak za potrošače, već vitalni deo oporavka ekonomija. Inicijativa Centralne banke Crne Gore je korak dalje, a oslikava se kroz saradnju sa kompanijom Ripple u cilju razvoja strategije i realizacije pilot programa za pokretanje prve digitalne valute u zemlji – digitalne valute centralne banke (CBDC) ili nacionalnog stejblkoina. Projekat će proći kroz nekoliko faza, uključujući identifikaciju praktične […]
April 28, 2023

EBRD IZVJEŠTAJ O TRANZICIJI 2022-23 “NEUOBIČAJENO POSLOVANJE”

Globalna pandemija, poremećaj lanca snadbij evanja, ekstremne vremenske prilike, rat u Evropi, prisilna migracija masovnih razmjera, rastuće cijene gasa, visoka inflacija, teret dugova itd. Jasno je da više neće biti povratka na pre -pandemija „poslovanje kao i obično“. Izveštaj EBRD o tranziciji 2022-23, ispituje tektonske promjene sa kojima se suočavaju regioni EBRD-a i predstavlja obilje analiza za informisanje o javnoj politici i donošenju poslovnih odluka. Izvještaj navodi da je Crna Gora iznos BDP-a vratila na predpandemijski nivo, kao i da je imala najveće stope rasta u regionu Zapadnog Balkana. Rizici za dalji rast su visoka inflacija, osjetljivost turizma na geopolitička dešavanja, […]
April 25, 2023

PREZENTACIJA IZVJEŠTAJA SVJETSKE BANKE

25.04.2023. Predstavnici UBCG su pozvani na proljetnu prezentaciju Svjetske banke o performansama privrede gdje se moglo čuti da Crna Gora pokazuje znake otpornosti uprkos usporavanju ekonomskog rasta i cijenama. Finansijski sektor ostaje dobro kapitalizovan i likvidan. Ukupni depoziti su porasli za 23 odsto, predvođeni sektorom privrede i stanovništva. Nepovoljni izgledi za globalnu ekonomiju i visoka domaća neizvjesnost opterećuju inače pozitivne izglede Crne Gore. Rast ekonomija Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije premašio je nivoe zabilježene prije izbijanja pandemije uprkos posljedicama ruske invazije na Ukrajinu, višim cijenama energenata i hrane, nepovoljnim vremenskim prilikama, pooštrenim uslovima finansiranja […]
April 10, 2023

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA FINANSIJA

Na dan 7.04.2023.god. u MiF održan je konstruktivan sastanak na kojem su bili prisutni predstavnik Ministasrstva Finansija Crne Gore, državni sekretar g-din Ilija Vukčević, predstavnik Uprave prihoda i Carina g-din Bojan Andrejević, a predstavnici Udruženja banaka Crne Gore i odgovarajućeg odbora pri Privrednoj Komori su bili g-din Miloš Miketić i Generalni sekretar UBCG g-din Bratislav Pejaković. Na sastanku je dogovorena obnova aktivnosti uvezivanja baze podataka Uprave prihoda i Carina i baze podataka banaka, gdje ovaj dopis predstavlja i obnovu inicijative koja je pravno, organizaciono i tehnički obrađena. Inicijativa je u skladu stava Savjeta za konkurentnost i procesa digitalizacije našeg društva, […]