September 29, 2021

Primjena zakona o sanaciji kreditnih institucija

U organizaciji Centralne banke Crne Gore je održan sastanak 29.09.2021. godine putem WebEx platforme, na koji su bili pozvani predstavnici banaka i Udruženja banaka. Na sastanku je bila razmatrana tema primjene Zakona o sanaciji kreditnih insitucija. Ključne teme ovog sastanka su bila očekivanja Centralne banke u pogledu primjene Zakona od strane banaka. Razmatrani su ciljevi sanacije, instrumenti koji se mogu koristiti za sanaciju, ključnih funkcija banaka, sanacioni fond, uloga nezavisnih procjenjivača i druge stavke koje mogu biti važne sa aspekta sanacije. Takođe Centralna banka je prezentirala očekivanja u vezi prilagođavanja internih akata banaka u skladu sa Zakonom, u pogledu aspekta […]
September 24, 2021

Održan sastanak u Udruženju banaka Crne Gore

23.9.2021 godine  Održan sastanak u Udruženju banaka Crne Gore na temu implementacije sistema za elektronsko plaćanje. Na sastanku su pored predstavnika poslovnih banaka prisustvovali i predstavnici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija kontinuirano sprovodi aktivnosti u cilju razvoja elektronske uprave i stvaranja servisa koji su na usluzi gradjanima. S tim u vezi planirana je i implementacija sistema koji bi omogućio elektronska plaćanja administrativnih taksi i ostalih naknada koje prate usluge javne uprave. U sprovodenju ovih aktivnosti istaknuta je namjera za uspostavljanje saradnje sa svim zainteresovanim bankama. Na sastanku je izrazen zajednički stav […]
September 20, 2021

Održan sastanak u Udruženju banaka Crne Gore

Na današnjoj proširenoj sjednici Odbora za problematiku sprečavanja pranja novca i finanansiranje terorizma, Udruženja banaka Crne Gore, kojoj su osim ovlašćenih lica iz poslovnih banaka prisutvovali predstavnici Odbora za usklađenost poslovanja (Compliance), Odbora za platni promet, predstavnici Centralne banke Crne Gore i Uprave policije Crne Gore. Bratislav Pejaković, generalni sekretar Udruženja banaka (UBCG) uvodnom diskusijom otvorio je današnju sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Odbora za problematiku sprečavanja pranja novca i finanansiranje terorizma, mr Slavko Gačević. Sjednica je održana shodno uočenoj potrebi za širim institucionalnim odgovorom vezanim za praktična pitanja sprovođenja zahtjeva za zadržavanje transakcija od izvršenja, blokadu novčanih sredstava ili […]
September 15, 2021

Sastanak u Ministarstvu javne uprave Crne Gore

Danas 15.09.2021.god. održan je sastanak u Ministarstvu javne uprave Crne Gore predstavnika UBCG  g-dina Bratislava Pejakovića i Državnog sekretara Marine Banović u vezi unapređenja postojeće naplate naknada i taksi prema državi, a koje moraju ići preko platnog prometa, gdje su banke glavni provajderi usluga. Ministarstvo Javne Uprave je razvilo nacionalni sistem za naplatu taksi i identifikaciju, a treba unaprijediti i za naplatu naknada. Dakle tehnički sistem postoji, ali nisu uvezani. Postoje dva gate way za plaćanje preko POS-a i on line plaćanja (web, e-banking, m-banking) koje treba realizovati. Dogovor je da se odredi pilot banka preko koje bi se definisali […]
September 10, 2021

Sastanak u Centralnoj banci Crne Gore

Danas 10.09.2021.god. održan je sastanak tima CBCG na čelu sa Guvernerom sa predstavnicima komercijalnih banaka u Crnoj Gori. CBCG koja ima analitički uvid u poslovanje banaka iskazala je zadovoljstvo stanjem bankarskog sektora i iskazanoj rezistenciji u periodu pandemije sa vrlo zadovoljavajućim bankarskim pokazateljima na poslednjem presjeku. Rezultat dobija na posebnoj specifičnoj težini kroz činjenicu da su banke paralelno učestvovale u procesu procjene kvaliteta aktive (AQR), što je bio veoma zahtjevan projekat koji je iziskivao značajno angažovanje kapaciteta u bankama, mimo tekućih obaveza, zdrastvene krize uslovljene pandemijom, radom na daljinu i odgovornim ponašanjem u tretiranju klijenata u vanrednim okolnostima kroz peruzimanje […]
September 10, 2021

Sastanak UBCG sa FEPG grupom pri EBF-u

09.09.2021.god. održan je sastanak putem WebEx platforme sa grupom FEPG pri EBF-u. Imajući u vidu situaciju sa Covid19 i još uvijek važećim mjerama, redovni sastanak grupe održao se virtuelno, putem WebEx platforme.  Prezentacije aktuelnosti iz FEPG grupe održalo je troje predstavnika iz Brisela. Sastanku su pristustvovali predstavnici banaka iz EU i iz regiona Udruženja iz Crne Gore i Srbije. Ključne stavke koje su se tretirale jesu: finansijsko zdravlje sistema, digitalne vještine i inkluzija, gap u finansijskoj edukaciji, finansijska edukacia za odrasle i vulnerablu populaciju. Potom je tretirana saradnja sa OECD-om i drugim organizacijama, ali i Evropski Money Quiz, koordinacija na […]