July 12, 2022

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNIKOM SAVJETA ZA REGIONALNU SARADNJU

Gospodin Umut Ergezer, analitičar ekonomske politike Savjeta za regionalnu saradnju je posjetio Udruženje  banaka Crne Gore i razgovarao sa generalnim sekretarom Bratislavom Pejakovićem i savjetnikom Nebojšom Đokovićem  o mogućnostima buduće saradnje. Savjet za regionalnu saradnju promoviše uzajamnu saradnju, evropske i evro-antlantske integracije jugoistočne Evrope sa ciljem podsticanja razvoja u regionu na dobrobit građana. Održava bliske radne odnose sa svim relevantnim akterima, kao što su organi uprave, međunarodne organizacije, međunarodne finansijske organizacije, regionalne organizacije, privatni sektor i civilno društvo.  Ovo je godina predsjedavanja Crne Gore, pa se ukazala prilika i realizacije inicijativa koje su aktuelne u Evropi od zelene energije do […]
June 16, 2022

ODRŽANA RADIONICA – STUB ZAŠTITE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA OD SAJBER KRIMINALA

Utorak, 14.jun 2022. godine u saradnji sa slovenačkom kompanijom Diagram Communications, članicom TeleGroup sistema, održana je radionica »AI based SOC – stub zaštite finansijskih institucija od sajber kriminala. Prezentovan je moderan Security operations Center (SOC) baziran na vještačkoj inteligenciji (AI) i mašinskom učenju, koji obezbjedjuje efikasnu odbranu os sajber kriminala. Takođe, prezentovana je proaktivna analitička platforma za monitoring, prikupljanje i istraživanje sajber prijetnji, zatim centralizovano upravljanje privatnošću podataka u skladu sa GDPR regulativom i drugim propisima. Bilo je riječi i o promjeni zahtjeva klijenata u kombinaciji sa pritiskom da se smanje operativni troškovi i poveća efikasnost poslovanja, primjena softverskih robota u […]
June 9, 2022

ODRŽANA RADIONICA PSD 2

Srijeda 8. juna 2022. godine u saradnji sa kolegama iz firme ABC Tech iz Beograda, održana je radionica o PSD2 standardima, regulatornim i tehničkim zahtjevima i opštim informacijama. Uz prisustvo 14 učesnika iz banaka, razmijenjena su iskustva, arhitektura PSD2 rešenja i karakteristika, iskustva implementacije u Hrvatskoj, zahtjevi primjene kao i očekivana dinamika projekta. Predavač je bio Miodrag Džodžo kao regionalni menadžer za Srbiju, Bugarsku i Crnu Goru.
June 7, 2022

ODRŽANA RADIONICA BORBA PROTIV NEZAKONITIH FINANSIJSKIH TOKOVA

Od 30-31. maja 2022. godine u Budvi je u okviru globalnog programa, održana regionalna radionica zemalja Zapadnog Balkana o transparentnosti prava vlasništva na temu: “Borba protiv nezakonitih finansijskih tokova“. Ova radionica realizovana je u organizaciji GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), a podržana od strane German cooperation i Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Transparentnost stvarnog vlasništva pojavila se kao važno sredstvo politike u zemljama za borbu protiv korupcije, pranja novca, utaje poreza i drugih nezakonitih finansijskih tokova. Prikupljanjem i objavljivanjem informacija o stvarnom vlasništvu, zemlje širom svijeta rade na promovisanju korporativne odgovornosti, zaustavljanju zloupotrebe anonimnih kompanija na taj način garantuju usklađenost sa […]
June 7, 2022

ODRŽAN SASTANAK EVROPSKE BANKARSKE FEDERACIJE U ISTANBULU

Od 26-28 maja održan je 53. sastanak Evropske bankarske federacije u Istanbulu. Pozdravni govor održao je Emre Alpan Inan, direktor istraživanja i statistike iz Udruženja banaka Turske. Pored usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka Evropske Bankarske Federacije ragovarano je na temu razvoja bankarskog sektora u Turskoj o čemu su govorili: Emre Alpan Inan, direktor istraživanja i statistike; Pelin Ataman Erdonmez Direktor i  Umit Unsal, zamjenik direktora za istraživanje i statistiku. Na sastanku je bilo riječi o uticaju rata u Ukrajini na rizike i ranjivost banaka, široj finansijskoj stabilnosti (ekonomskim i socijalnim uticajima), implikacijama na politiku i regulatorni okvir EU, aktivnostima banaka […]
May 20, 2022

ODRŽANA RADIONICA „PSD 2 JE TU, ŠTA SAD I KAKO ?“

U saradnji sa partnerima iz kompanije Mastercard, održana je digitalna radionica „PSD 2 je tu, šta sad i kako ?“. Učešće su uzele sve banke članice Udruženja, predstavnici Centralne banke Crne Gore sa aspekta regulative i operativne primjene, a naravno i predstavnici UBCG, a prezentacije su imali eksperti Mastercarda, Kristapa Sikara i Marc Van Puyvelde. Od stupanja na snagu PSD II u EU, a uskoro i u Crnoj Gori, evropsko tržište plaćanja je pretrpjelo veliku transformaciju. Posebno se obratila pažnja na povećanu sigurnost platnih transakcija (Strong Customer Authentication), ali je takođe olakšan ulazak novih igrača na tržište (Otvoreno bankarstvo). Međutim, […]