June 13, 2023

ODRŽAN SASTANAK – OSNIVANJE ACI CRNA GORA

13.06.2023. u Centralnoj banci Crne Gore održan je sastanak na temu osnivanja ACI Crna Gora. ACI FMA je osnovano 1955.god. i ima oko 60 zemalja članica, među kojim Srbija, Hrvatska i Makedonija. Većinsko zastupanje ovakvih organizacija je preko osnivanja NGO, što je prihvaćeno kao model i za Crnu Goru. Slijedeći korak je osvajanje tehničkih, pravnih i organizacionih osnova i imenovanje osobe koja bi nosila ideju do realizacije, registracije Udruženja. Cilj Udruženja je dodatni razvoj trgovine finansijskim instrumentima u Crnoj Gori i inostranstvu, unapređenje znanja iz oblasti finansija, kao i uvezivanje sa ostalim domaćim i inostranim partnerima. Centralna banaka Crne Gore […]
June 13, 2023

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

12.06.2023. Predstavnici UBCG su učestvovali na sastanku Radne Grupe za održivi razvoj – cilj sastanka je bio pokretanje konsultativnog procesa u cilju pripremanja istupanja državne delegacije na zasijedanju Generalne skupštine UN-a.  Naime, iz UN su dostavljeni inputi vezani za prioritetne oblasti odnosno ciljeve održivog razvoja koji bi se mogle naći u izjavi za SDG samit. Nametnulo se da članovi radne grupe daju svoje inpute odnosno da prioritizujete oblasti odnosno ciljeve održivog razvoja za koje smatrate da bi bilo opravdano da se nađu u istupanju koje naša delegacija bude imala u septembru u UN.  Crna Gora je u prethodnom periodu uspostavila […]
June 8, 2023

ZELENA NAGRADA CENTRALNE BANKE CRNE GORE

Centralna banka Crne Gore, sa ciljem afirmacije odgovornog odnosa prema izazovima klimatskih promjena i stimulisanja razvoja naučne misli u ovoj oblasti, ustanovila je „Zelenu nagradu CBCG“ za najbolji rad iz oblasti uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem i raspisala konkurs za prijavu radova za 2023. godinu. Prijavljeni radovi treba da zadovolje kriterijume inovativnosti, teorijskog i empirijskog doprinosa afirmaciji najbolje prakse za djelovanje centralnih banaka i drugih regulatora i supervizora finansijskog sistema, međunarodnih organizacija i institucija, kreditnih institucija i/ili drugih institucija finansijskog sistema, na izazove klimatskih promjena i njihov uticaj na stabilnost finansijskog sistema. „Zelenu nagradu CBCG“, koja će biti dodjeljivana […]
June 8, 2023

ODRŽANA KONFERENCIJA – PUT KA INVESTICIJAMA

Dana 7.6.2023.godine održan je u Podgorici jedan od kvalitativno drugačijih, pionirski događaj iz oblasti bankarstva i finansija Crne Gore, konferencija o finansijskom tržištu “Road to Investments 2023” (Put ka investicijama). „Vjerujem da će Konferencija o finansijskom tržištu „Road to Investments“ doprinijeti boljem razumijevanju funkcionisanja finansijskih tržišta u EU i mogućnosti za investicije“, kazao je Esad Zaimović, predsjednik Odbora direktora Hipotekarne banke koja je organizator konferencije otvarajući ovaj značajni događaj. Takođe se osvrnuo na to da su u publici ovog izuzetno značajnog događaja ne samo klijenti i investitori, veći i raniji premijeri i ministri finansija Crne Gore, što vidi kao pokazatelj […]
May 29, 2023

ZNAČAJ EFIKASNOSTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE PROFESIJE U NESTABILNIM USLOVIMA

Od 25-27 maja 2023.god. Generalni sekretar UBCG je participirao na Simpozijumu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore pod nazivom: ZNAČAJ EFIKASNOSTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE PROFESIJE U NESTABILNIM USLOVIMA. Cilj Simpozijuma je bio da promoviše razmjenu stručnih i naučnih znanja i iskustava iz oblasti računovodstva, revizije, procjene, bankarstva i menadžmenta, u skladu sa regulativom Crne Gore, EU i IFAC-a. Generalni sekretar UBCG je učestvovao na okruglom stolu-panelu Situacija na globalnom finansijskom tržištu i potencijalni uticaj na bankarski sektor u Crnoj Gori. Između ostalog iznjet je stav da se krize u finansijskom sektoru izbjegavaju monetarnom politikom, fiskalnom politikom i obezbjeđenjem optimalnih uslova za privredni razvoj. […]
May 16, 2023

SASTANAK – SNAŽENJE PARTNERSTVA DRŽAVE I BANKARSKOG SEKTORA

Dana 15.5.2023. godine u Centralnoj banci Crne Gore održan je sastanak na temu snaženja partnerstva izmedju države i bankarskog sektora u funkciji dugoročne stabilnosti fiskalnog i finansijskog sistema. „Saradnja Države i bankarskog sektora je preduslov kvalitetnog ambijenta, sledstveno dugoročnoj fiskalnoj i finansijskoj stabilnosti, ali i dinamičnijeg ekonomskog razvoja“, poručeno je sa današnjeg sastanka guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića, ministra finansija Aleksandra Damjanovića, Predsjednika Udruženja banaka Crne Gore Alekse Lukića i zamjenika predsjednika Komisije za tržište kapitala Dragana Đukića sa menadžmentom banaka koje posluju u Crnoj Gori. Ministar finansija je ukazao na prosječno uvećanje državnih prihoda od preko 10% […]