Udruženje banaka Crne Gore je pridruženi član EBF (Evropske Bankarske Federacije) sa sjedištem u Briselu, punopravni član IFBA (Interbalkanskog Foruma udruženja banaka balkanskih zemalja), kao i član MBS (Međunarodnog bankarskog savjeta, koji okuplja članice iz istočne i Jugoistočne Evrope, udruženja banaka i banke članice BACEE). UBCG je i partner sa ATTF iz Luksemburga.

EBF_logo_new
IBA_logo
IBS_IBC_logo
ATTF_logo