Show all

SASTANAK SA OECD O PRIPREMI IZVJEŠTAJA O KONKURENTNOSTI ZA JUGOISTOČNU EVROPU

četvrtak 6.jul 2023. godine ODRŽAN SASTANAK OECD-A O PRIPREMI IZVJEŠTAJA O KONKURENTNOSTI ZA JUGOISTOČNU EVROPU
U Podgorici je održam redovni godišnji sastanak OECD-a sa više državnih institucija, CBCG, Udruženja banaka I ministarstava, o pripremi Izvještaja OECD-a (o konkurentnosti u Jugoistočnoj Evropi) – Sastanak se fokusirao na ključne oblasti I politike identifikaovane od strane OECD, kroz razmatranje biznis okruženja, digitalizaciju, razvoj ženskog preduzetništva, poresku politiku itd. Sastanak su vodili : Jelena Krunić, direktor direktorata za međunarodnu trgovinu I ekonomsku saradnju pri ministarstvu ekonomije, predstavnici Evropske komisije, kao I Umur Gokče, ekonomski savjetnik OECD-a za Jugoistočnu Evropu.