Show all

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SEPA

Nominovani projekt kod Eropske komisije za izradu analize neusklađenosti crnogorske regulative sa SEPA zahtjevima, rezultirao je izborom konsultanata za tehničku pomoć sa iskustvom implementacije ovog procesa kod ranijih zahtjeva prema EU u procesu evropskih integracija.  U skladu sa prethodnim 11.07.2023.god. UBCG je bila domaćin izabranim ekspertima gdje smo se upoznali okvirno sa rokovima i planovima za realizaciju.

Na sastanku su razmotreni izazovi za banke, procesi u toku, PSD2, upoznatost sistema sa SEPA pravilnikom, upoznavanje sa dobrom osnovom sistema za implementaciju u smislu prisustva akcionara banaka iz EU, usaglašenost AML procedura, potrebna dodatna unapređenja i sl.

Centralna banka Crne Gore pokrenula je projekat pristupanja Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA – Single Euro Payments Area). SEPA predstavlja područje na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela izvršne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uslovima, pravima i obavezama, kao u zemljama Evropske unije, nezavisno od njihove lokacije. Iz CBCG podsjećaju da su protekle dvije godine u potpunosti usaglasili svoju regulativu platnog prometa sa onom u EU, a blizu je i puna konvergencija sa uslovima SEPA.

Osim regulative iz oblasti platnog prometa i nadzora kreditnih institucija, postoji čitav niz drugih zakonskih akata, poput Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, poreskih zakona, i drugih akata koji se moraju uskladiti sa zahtjevima SEPA. Koordinisana izmjena zakona je neophodan uslov za zaokruživanje ovog procesa, koji će prvenstveno zavisiti od sinhronizovanog rada Vlade Crne Gore i CBCG.

Područje SEPA obuhvata 36 država: sve članice EU, Veliku Britaniju, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švajcarsku, Monako, San Marino, Andoru i Vatikan. Uključivanje Crne Gore u SEPA dovešće do uklanjanja tehničkih, pravnih i tržišnih barijera između zemalja koje podržavaju plaćanja u eurima, sigurniji međunarodni platni promet, jednako vrijeme izvršenja doznaka za sve transakcije u eurima sa zemljama unutar EU, jedinstven, sigurniji, brži i jeftiniji način plaćanja u eurima sa zemaljama članicama EU. Ujedno, ulazak Crne Gore u SEPA bi pored benefita koje bi osjetili građani i privreda Crne Gore, predstavljao i jedan od najjasnijih signala ulaska u Crne Gore u završnu fazu integracije u EU zaključak je iz CBCG.