Show all

RADNA POSJETA EKSPERATA SVJETSKE BANKE UDRUŽENJU BANAKA CRNE GORE

29.06.2023. U ime tima koji će raditi na pripremi Izvještaja (ICR) o procjeni učinka podrške Svjetske banke koja je pružena u okviru PBG 1 i PBG 2  serije  (garancija Svjetske banke zasnovana na reformskim politikama) želja je bila da se sagleda i sa aspekta viđenja UBCG.

Osnovna tema sastanka je bila na fonu   pregleda napretka postignutog u okviru II stuba  PBG serije  (NPL, upravljanje kreditnim rizikom, regulatorni i nadzorni okvir finansijskog sektora). Krediti u kašnjenju, problem u naplati, primjena međunarodnih računovodstvneih standarda, legislative, procesuiranje pred sudovima koja bi mogla da bude mnogo efikasnija, potom makroekonomski i bankarski rizici. Dat je i uvid u dostignuća banaka u vidu solventnosti, likvidnosti, rentabilnosti i stabilnosti Sistema bankarskog u Crnoj Gori.