Show all

ZNAČAJ EFIKASNOSTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE PROFESIJE U NESTABILNIM USLOVIMA

Od 25-27 maja 2023.god. Generalni sekretar UBCG je participirao na Simpozijumu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore pod nazivom: ZNAČAJ EFIKASNOSTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE PROFESIJE U NESTABILNIM USLOVIMA. Cilj Simpozijuma je bio da promoviše razmjenu stručnih i naučnih znanja i iskustava iz oblasti računovodstva, revizije, procjene, bankarstva i menadžmenta, u skladu sa regulativom Crne Gore, EU i IFAC-a.

Generalni sekretar UBCG je učestvovao na okruglom stolu-panelu Situacija na globalnom finansijskom tržištu i potencijalni uticaj na bankarski sektor u Crnoj Gori. Između ostalog iznjet je stav da se krize u finansijskom sektoru izbjegavaju monetarnom politikom, fiskalnom politikom i obezbjeđenjem optimalnih uslova za privredni razvoj. Monetarnom politikom se utiče na trošak i pristupnost kreditima, a sa fiskalnom politikom dijeli, ili slijedi ciljeve promocije ekonomskog rasta, pune zaposlenosti, stabilnosti cijena, niske stope inflacije, utiču na tražnju za kreditima i izbalansirane trgovine sa drugim zemljama. Kroz monetarnu politiku Centralna Banka pokušava da reguliše kako kamatne stope tako i snabdjevanje privrede novcem.

Odgovaralo se na pitanja: Kako Banke mogu da se dovedu u problematično stanje i koji su to ključni razlozi? Nameće se pitanje da li su aktuelna dešavanja u Credit Suisse banci, ali i kolaps tri američke banke, uvod u novu svjetsku ekonomsku krizu, poput one iz 2009 kojoj je prethodio krah Lehman Brothersa? Kako se ovi aktuelni problemi na globalnom nivou mogu odraziti na Crnogorski bankarski sektor? Komentar i upit je bio i slijedeći, svjedoci smo nažalost čestih prevarnih radnji u Bankarskom sistemu, kako internih tako i eksternih, kako se vidi rješenje, svakako ne u potpunom sprječevanju istih, ali pak u njihovom minimiziranju?