Show all

SASTANAK – SNAŽENJE PARTNERSTVA DRŽAVE I BANKARSKOG SEKTORA

Dana 15.5.2023. godine u Centralnoj banci Crne Gore održan je sastanak na temu snaženja partnerstva izmedju države i bankarskog sektora u funkciji dugoročne stabilnosti fiskalnog i finansijskog sistema. „Saradnja Države i bankarskog sektora je preduslov kvalitetnog ambijenta, sledstveno dugoročnoj fiskalnoj i finansijskoj stabilnosti, ali i dinamičnijeg ekonomskog razvoja“, poručeno je sa današnjeg sastanka guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića, ministra finansija Aleksandra Damjanovića, Predsjednika Udruženja banaka Crne Gore Alekse Lukića i zamjenika predsjednika Komisije za tržište kapitala Dragana Đukića sa menadžmentom banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Ministar finansija je ukazao na prosječno uvećanje državnih prihoda od preko 10% i ubrzan rast ekonomije, što je dobra osnova za dalje snaženje nacionalnih finansija i optimizacija daljeg finansiranja kroz evaluaciju opcija i iskustva iz regiona, što će se zajedno sa bankama realizovati nakon adekvatne analize. Cilj je razvoj kako realnog sektora, tako i ukupne srednjoročne fiskalne održivosti i stabilnosti javnih finansija.

Banke u Crnoj Gori podržavaju realni sektor i sve kvalitetno prezentovane investicije, kroz obezbjeđenje kvalitetnih uslova zaduživanja, imajući u vidu visok nivo javnog duga u situaciji rastućih kamatnih stopa i pooštrenih uslova finansiranja na međunarodnom tržištu. Uporedni podaci potvrđuju da se privrednici u Crnoj Gori zadužuju po najnižim kamatnim stopama u regionu, uprkos činjenici da su aktivne kamatne stope, kao posljedica monetarnih politika vodećih centralnih banaka, zabilježile visok rast tokom prethodnog perioda. Istaknuto je da je povećanje kamatnih stopa po kojima se zadužuju privreda i građani u Crnoj Gori višestruko manje u odnosu na rast Euribora, kao referentne kamatne stope.

Govoreći o horizontu buduće potencijalne saradnje, ministar Damjanović je saopštio da bi bilo svrsishodno razmišljati u pravcu eventualne emisije obveznica za građane, kojoj bi svakako trebalo prethoditi usaglašavanje stavova svih aktera takve transakcije (Vlade, CBCG, Komisije za tržišta kapitalla i bankarskog sektora), što bi cjelokupnom procesu dalo neophodnu kredibilnost.

Guverner Žugić je istakao da je bankarski sektor visoko likvidan i solventan, te da kapital i depoziti kontinuirano rastu, uz istovremeno smanjenje nekvalitetnih kredita. Po riječima guvernera, „banke funkcionišu u ambijentu u kojem nema sistemskih slabosti i poremećaja, što stvara pretpostavke za snažniji partnerski odnos između Države i banaka, u pravcu snaženja fiskalne održivosti, uz istovremeno očuvanje finansijske stabilnosti“.

Gospodin Đukić je ukazao na veliki potencijal transfera slobodnih novčanih sredstava od vlasnika do onih koji bi ta sredstva investirali, a koji, do sada, u velikoj mjeri nijesu iskorišćeni, te istakao da je neophodno snaženje povjerenja građana i privrede u tržište kapitala koje ima široke mogućnosti i instrumente za adekvatan plasman kapitala, odnosno stvaljanje istog u dalje razvojne tokove. Prenio je punu podršku namjeri intenzivnije komunikacije između svih aktera fiskalnog i finansijskog sistema u cilju dinamiziranja ekonomskih tokova.

Predstavnici banaka su ukazali na strukturu depozita i opreznost u poslovanju pored vrlo kvalitetnih pokazatelja poslovanja, gdje treba sagledati posledice svake akcije, ali iskazali spremnost da osnaže partnerstvo sa javnim sektorom i kroz kupovinu državnih zapisa ukoliko Država iste ponudi. U kontekstu odnosa sa Državom navedena je informacija o postojećoj izloženost banaka prema Vladi Crne Gore koja iznosi preko milijardu eura, od čega se oko 60% odnosi na hartije od vrijednosti.

Nakon današnje koordinacije uslijediće dalje diskusije na otvorene teme, uz iskazanu spremnost svih strana da saradnjom doprinesu snaženju ukupnog makroekonomskog, fiskalnog i finansijskog sistema Crne Gore.