Show all

ODRŽAN PRELIMINARNI SASTANAK ACI CRNA GORA

Dana 8.5.2023. godine – Održan je preliminarni sastanak na osnivanju ACI Crna Gora. Cilj je dodatni razvoj trgovine finansijskim instrumentima u Crnoj Gori i inostranstvu, unapređenje znanja iz oblasti finansija, kao i uvezivanje sa ostalim domaćim i inostranim partnerima. Centralna banaka Crne Gore je usmjerena na implementaciju inicijative o fomiranju crnogorskog ACI FMA udruženja.

Inicijativa CBCG je nastupila nakon izraženog interesovanja za potencijalno osnivanje ACI udruženja i posledično organizovala je web sastanak sa predstavnicima ACI FMA koje je osnovano 1955.god. i ima oko 60 zemalja članica, među kojim Srbija, Hrvatska i Makedonija. Na sastanku je učestvovala i UBCG pored većine učesnika koji se pojavljuju u poslovanju investicionog bankarstva. Na tom sastanku dobili su se osnovni odgovori na pitanja koja bi kao zainteresovana strana mogli da imamo. Tu se primarno mislilo ne samo na koristi koje se mogu ostvariti organizovanjem ACI Montenegro, već i na obaveze kao i tehničke detalje u vezi osnivanja.

U vezi sa gore navedenim, ostvaren je kontakt sa predsjednikom ACI Srbija, g-dinom Brankom Petrovićem, koji je i član Upravnog odbora ACI FMA na globalnom nivou. G-din Petrović je nas je informisao da se sljedeće nedjelje održati polugodišnji sastanak Upravnog odbora u Zagrebu, na koji se nadovezuje Forex konferencija hrvatskog ACI udruženja. Potencijalno, to može biti i prilika da se najavi osnivanje ACI Montenegro.

Na sastanku se pominjalo da UBCG bude nosioc aktivnosti. Međutim, prije bilo kakve najave bi bilo korisno da dobijemo odgovore na sva pitanja koje možemo imati u vezi ovog udruženja, da bi nakon toga interno procijenili da li je to inicijativa koja nam svima odgovara i uklapa se u strateške planove svake od pojedinačnih institucija.