Show all

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU NACRTA ZAKONA O SOLIDARNOM DOPRINOSU

Dana 17.03.2023. godine održan sastanak na temu nacrta zakona o solidarnom doprinosu. Ministar finansija Aleksandar Damjanović, državni sekretar Ilija Vukčević i generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem Biljana Peranović , održali su danas uvodni sastanak sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore (UBCG), odnosno rukovodstvom banaka koje posluju na teritoriji naše zemlje, na čelu sa predsjednikom upravnog odbora UBCG-a, Aleksom Lukićem, kako bi razgovarali o ukupnom ekonomskom ambijentu u svijetlu implikacija nacrta Zakona o solidarnom doprinosu na investicionu klimu i dugoročni finansijski okvir.

U konstruktivnom dijalogu, sagovornici su prenijeli otvorenost za intenziviranje saradnje u smjeru iznošenja konkretnih predloga mjera koje bi u kriznim vremenima osigurale kontinuitet u poreskoj politici i time omogućile stabilno finansiranje budžeta, uz očuvanje atraktivnosti investicione klime u korist i privrede i građana. U tom kontekstu, predstavnici Udruženja banaka su iznijeli stav o neophodnosti odlaganja Nacrta Zakona o solidarnom doprinosu, kako bi se sprovela sveobuhvatna analiza uticaja predviđenih mjera na kompletnu crnogorsku privredu, sa konkretnim osvrtom na kratkoročne i dugoročne benefite, odnosno manjkavosti pomenutog zakonskog rješenja.

Ministar Damjanović je ukazao da je upravo uvažavajući potrebu dijaloga i iznalaženje optimalne mjere između očuvanja stabilnosti budžeta i svih servisa koje država pruža, i atraktivnosti poslovnog ambijenta kao preduslova za razvoj privrede i bankarskog sektora kao stabilizatora finansijskog okvira, javna rasprava o Nacrtu zakona o solidarnom doprinosu produžena do 20. aprila. Kako je ministar dodao, svi aspekti pomenutog zakona, od obuhvata djelatnosti, visine praga za oporezivanje i visine samog poreza, kao  i ostali detalji zakona biće predmet detaljnog analiziranja kako sa aspekta održivosti tako i primjenjivosti u praksi, zbog čega je i prudužen pomenuti rok.

Sastanak je bio prilika i da se sa bankarskim sektorom razgovara na temu unapređenja sistema razmjene podataka sa Upravom prihoda i carina, ne samo u domenu FATCA sporazuma i ostalih međunarodnih ugovora, već i u okvirima unutar crnogorskih potreba, u cilju adekvatnog prepoznavanja osnovice za oporezivanje, odnosno širenja poreskog obuhvata.

Današnjoj koordinaciji prisustvovali su predsjednik i generalni sekretar UO UBCG Aleksa Lukić (Erste banka) i Bratislav Pejaković, Esad Zaimović (Hipotekarna banka), Maja Krstić (Crnogorska komercijlna banka), Miloš Pavlović (Universal Capital bank), Vinko Nikić (Lovćen banka), Fatih Yilmaz i Goran Bakić (Ziraat bank Montenegro), Đorđe Lukić  i Enesa Bektesi (Adriatic bank), Martin Leberle  i Bogdan Podlesnik (NLB banka), Tarik Telaćević (Prva banka Crne Gore) i Belkiša Zoronjić (Zapad banka).