Show all

NACIONALNA FINTECH STRATEGIJA

Dana 24.02.2023. godine predstavnici Udruženja banaka Crne Gore prisustvovali su prezentaciji aktivnosti na izradi nacionalne FinTech strategije održanoj u Centralnoj banci Crne Gore u cilju stvaranja uslova za bržu transformaciju poslovanja u finansijskom sektoru. Aktivnosti su usmjerene da se adekvatno odgovori novim izazovima i zadovoljili rastući zahtjevi klijenata. Naime, održano je više radionica, namijenjenih različitim sektorima koji utiču na funkcionisanje i razvoj nacionalnog fintek sistema. Radionicama su prisustvovali predstavnici javne uprave, regulatora, akademske zajednice, finansijskog i IT sektora.

Na radionicama je diskutovano o predlozima zajedničkih aktivnosti, na bazi preporuka istraživanja, kao i o konkretnim narednim koracima u pravcu izrade i implementacije nacionalne fintek strategije, te određivanju uloga i odgovornosti pojedinačnih aktera u predstojećim procesima. Primjena finansijske tehnologije pomoći će nam da izgradimo fintek tržišta koja imaju snažan potencijal da kreiraju efikasan i inkluzivan finansijski sistem što će, uz regulativu usklađenu sa EU direktivama i standardima, doprinijeti privlačenju stranih direktnih investicija i jačanju izvoza.