Show all

KONFERENCIJA – IZRADA NACIONALNE FINTECH STRATEGIJE

Dana 6. decembra 2022. godine Udruženje banaka Crne Gore participiralo na online konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati Istraživanja na Projektu izrade Nacionalne fintech strategije, gdje su komercijalne banke kvalitetno doprinijele kroz ispunjavanje upitnika i svojim komentarima.

Anketom su otpočele aktivnosti na Projektu Izrade Nacionalne fintech strategije, a samo istraživanje organizovano je kako bi bili ocijenjeni izvodljivost, mogućnosti i izazovi koji prate razvoj fintech-a i digitalnih finansijskih usluga u Crnoj Gori.

Anketa obuhvata stavove velikog broja zainteresovanih strana koje, svaka u svom području, imaju značajnu ulogu u efikasnom funkcionisanju finansijskog tržišta i razvoju fintech-a u Crnoj Gori. Organizatori su ispoljili zadovoljstvo ukupnim odzivom, u anketi je svoje mišljenje iznijelo 385 predstavnika različitih ciljnih grupa, tako da su prikupljene i obrađene zaista vrijedne informacije.

Pored Izvještaj o nalazima samog istraživanja, kroz prezentaciju smo informisani o daljim koracima u Projektu Izrade Nacionalne fintech strategije.