Show all

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA COFACE

Dana 28.11.2022. godine održan je sastanak sa predstavnicima COFACE osiguravajuće kuće, predstavništvo Beograd. Predmet razgovora je bila, moguća saradnja, a krajnji cilj podrška preduzećima u cilju zaštite od rizika neplaćenih računa.

Glavni zadatak u Coface-u je zaštita preduzeća – od malih i srednjih preduzeća do multinacionalnih kompanija, a u vezi neplaćenih faktura koje mogu ugroziti njihovo poslovanje. Prezentovali su niz rešenja za upravljanje rizikcima koja pokrivaju četiri ključna zahtjeva izražena od strane preduzeća za izvoz: osiguravanje njihove prodaje, kontrolu i procjenu rizika, naplatu potraživanja i procjenu tržišta. Ova zaštita Coface zasniva se na moćnom sistemu prevencije, gdje njihovi stručnjaci rade širom svijeta na analiziranju finansijske snage preduzeća i predviđanju docnje u plaćanju. Kroz ovu kontinuiranu reviziju, obezbeđuju povratnu informaciju na sve, ili deo portfolija klijenta, uz dopunjavanje i partnerstvo sa preduzećima.

Ukazali su da njihovo temeljno poznavanje klijenata i tržišta omogućava da ponude tipske savjete i usluge, pored brzog preduzimanja mjera kada se pojave rizici od neplaćenih računa. Ovaj odziv je moguć zahvaljujući jedinstvenim tijesnim vezama uspostavljenim sa klijentima, uz pomoć njihovog prisustva u 12 zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Problem je što u Crnoj Gori ne mogu da dođu do podataka on line kako to čine u Srbiji, ali izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu kod nas od 1. Januara 2023.god. biće i ovo pitanje rješeno. Ukazali smo im na pravila bankarske tajne i potrebnost ovlašćenja od strane vlasnika za uvid u stanje računa.