Show all

ODRŽANA RADIONICA BORBA PROTIV NEZAKONITIH FINANSIJSKIH TOKOVA

Od 30-31. maja 2022. godine u Budvi je u okviru globalnog programa, održana regionalna radionica zemalja Zapadnog Balkana o transparentnosti prava vlasništva na temu: “Borba protiv nezakonitih finansijskih tokova“. Ova radionica realizovana je u organizaciji GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), a podržana od strane German cooperation i Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Transparentnost stvarnog vlasništva pojavila se kao važno sredstvo politike u zemljama za borbu protiv korupcije, pranja novca, utaje poreza i drugih nezakonitih finansijskih tokova. Prikupljanjem i objavljivanjem informacija o stvarnom vlasništvu, zemlje širom svijeta rade na promovisanju korporativne odgovornosti, zaustavljanju zloupotrebe anonimnih kompanija na taj način garantuju usklađenost sa relevantnim međunarodnim standardima i preporukama i obezbeđuju sigurnost u poslovnom okruženju. Stoga, ovaj događaj je nastavak prethodne godine podrške koju je pružao Globalni program za borbu protiv nezakonitih finansijskih tokova u regionu u unapređenju reformi prava vlasništva.

Cilj ovog programa je da se njeguje otvoreni dijalog i optimalno okruženje za učenje najboljih međunarodnih praksi i razmjenu regionalnih iskustava u registraciji prava vlasništva.