Show all

ODRŽAN SASTANAK EVROPSKE BANKARSKE FEDERACIJE U ISTANBULU

Od 26-28 maja održan je 53. sastanak Evropske bankarske federacije u Istanbulu.

Pozdravni govor održao je Emre Alpan Inan, direktor istraživanja i statistike iz Udruženja banaka Turske. Pored usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka Evropske Bankarske Federacije ragovarano je na temu razvoja bankarskog sektora u Turskoj o čemu su govorili: Emre Alpan Inan, direktor istraživanja i statistike; Pelin Ataman Erdonmez Direktor i  Umit Unsal, zamjenik direktora za istraživanje i statistiku.

Na sastanku je bilo riječi o uticaju rata u Ukrajini na rizike i ranjivost banaka, široj finansijskoj stabilnosti (ekonomskim i socijalnim uticajima), implikacijama na politiku i regulatorni okvir EU, aktivnostima banaka EU na sankcijama, sajber bezbjednosti i finansijskoj inkluziji, razmjeni i inicijativama članova Evropske bankarske federacije i pridruženih članica (uključujući humanitarnu pomoć), o čemu su govorili Vim Mijs i Sebastien de Brouver(Ebf).

Takodje na sastanku je bilo i riječi o najnovijim aktivnostima EBF-a i najnovijim dešavanjima na nivou EU.

Diskutovano je na temu razmjene najboljih praksi i najnovijih desavanja na nacionalnom nivou o rešenjima za sprečavanje pranja novca i sajber-bezbednosti u Poljskoj koje je prentovao dr Tadeuš Bialek, potpredsednik Udruženja banaka Poljske.

Udruženja banaka njihova uloga i uticaj u vremenu tržišnih promjena (sa aspekta nacionalnog nivoa) koje su prezentoavali  Slađana Sredojević i Milan Brković iz Udruženje banaka Srbije.

U vezi bankarske supervizije (rizici Bazel III/IV i ESG) na temu Potpune slike globalne i evropske implementacije reformi Bazela III/IV i razboritog tretmana rizika vezanih za klimatske promene govorio je Gonzalo Gasos, viši direktor prudencijalne politike i nadzora. O poukama iz Bazela III/IV transpozicije turskih banaka govorili su Bulent Sevik, šef Uprave za upravljanje rizicima, Agencije za bankarstvo i nadzor i Habip Mazmanci, glavni stručnjak za bankarstvo, Agencija za regulisanje i nadzor banaka

Burčak Inel  Direktor Finansiranja rasta iz EBF je govorio o finansiranju održivog rasta kroz kontinuiranu implementaciju Agende održivog finansiranja EU.

Vim Mijs je govorio o Programu finansijskog obrazovanja EBF-a „Sticanje finansijskih vještina“ (Evropska nedelja novca i Evropski kviz novca 2022) kao i drugim nacionalnim inicijativama.