Show all

ODRŽANA RADIONICA „PSD 2 JE TU, ŠTA SAD I KAKO ?“

U saradnji sa partnerima iz kompanije Mastercard, održana je digitalna radionica „PSD 2 je tu, šta sad i kako ?“. Učešće su uzele sve banke članice Udruženja, predstavnici Centralne banke Crne Gore sa aspekta regulative i operativne primjene, a naravno i predstavnici UBCG, a prezentacije su imali eksperti Mastercarda, Kristapa Sikara i Marc Van Puyvelde.

Od stupanja na snagu PSD II u EU, a uskoro i u Crnoj Gori, evropsko tržište plaćanja je pretrpjelo veliku transformaciju. Posebno se obratila pažnja na povećanu sigurnost platnih transakcija (Strong Customer Authentication), ali je takođe olakšan ulazak novih igrača na tržište (Otvoreno bankarstvo). Međutim, s obzirom na obim Direktive, razumevanje i implementacija njenih regulatornih i tehničkih zahtjeva pokazalo se kao izazovan zadatak i za evropske regulatore i za industriju. Kao jedna od najvećih međunarodnih platnih šema koje deluju u Evropi, Mastercard je bio aktivno uključen u cijelom procesu na nivou EU omogućavajući im da steknu neprocjenjivo razumjevanje i stručnost o temi koju rado dijele sa nama.