Show all

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KANCELARIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Vlada Crne Gore je 23. decembra 2021. godine donijela Odluku o formiranju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj (“Sl. list CG” broj 11/22) kao savjetodavnog tijela, što je bio povod za sastanak u Udruženju banaka. Predstavnici Kancelarije za održivi razvoj, Aneta Kankaraš i Igor Pejović razgovarali su Generalnim sekretarom Bratislavom Pejakovićem i savjetnikom Nebojšom Đokovićem na temu buduće saradnje i učešća Udruženja banaka u radu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj.

Nacionalni savjet zasijeda najmanje dva puta godišnje i njime predsjedava predsjednik Vlade Crne Gore. U sastavu Nacionalnog savjeta su još 34 člana iz raznih oblasti društva. Osnovni zadatak Savjeta je davanje preporuka i stručnih mišljenja Vladi, kako bi se obezbijedilo donošenje i sprovodjenje politika i razvojnih projekata u skladu sa principima održivog razvoja.