Show all

Prezentacija novog sistema izvještavanja

Udruženje banaka Crne Gore je participiralo u organizaciji prezentacije novog sistema izvještavanja za potrebe monetarne i finansijske statistike, koja je upriličena od strane predstavnika Centralne banke Crne Gore.

Novi sistem izvještavanja prezentovali su predstavnici Sektora za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku i Sektora za IT pri Centralnoj banci Crne Gore.

Omogućeno je bankarima iz sektora računovodstva, IT-a i rizika, da sagledaju, pitaju i pojasne način, formu i samu matricu obraćanja sa podacima prema Centralnoj banci Crne Gore koja je zakonski regulisana, ali po formi nova za naš bankarski sistem.