Show all

Polugodišnji izveštaj Svetske banke o najnovijim ekonomskim kretanjima i izgledima na Zapadnom Balkanu

Na poziv predstavnika Svetske banke, predstavnici UBCG prisustvovali su predstavljanju Redovnog ekonomskog izveštaja Svetske banke o ekonomskim kretanjima na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija).

Polugodišnji izveštaj o nedavnim ekonomskim kretanjima i izgledima na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija).

Izdanje se bavi ekonomskim i socijalnim efektima višestrukih šokova u regionu, uključujući uticaj rata u Ukrajini i energetsku krizu u Evropi.Ekonomije Zapadnog Balkana su doživjele snažan oporavak u 2021. uz široki oporavak ekonomske aktivnosti. U 2021. godini rast BDP-a na Zapadnom Balkanu dostigao je 7,4 procenta nakon smanjenja od 3,2 procenta u 2020. Očekuje se da će BDP premašiti nivoe prije pandemije do 2022.

Ekonomski oporavak Crne Gore u 2021. bio je jači nego što se očekivalo, podržano oživljavanjem turizma; paralelno, inflacija je porasla na 6,7 odsto u februaru 2022. godine, što je rekord u poslednjih 10 godina.

  • Tržište rada je odgovorilo na ekonomski oporavak i vratilo se na trendove pre pandemije, pri čemu je nezaposlenost pala na blizu 15 procenata.
  • Fiskalni deficit je pao sa 11 procenata BDP-a u 2020. na 2 procenta u 2021. godini.
  • Crna Gora je usvojila značajan reformski program, Evropa sada, koji nosi mnoge mogućnosti, ali i značajne fiskalne rizike.
  • Izbijanje rata u Ukrajini pogoršalo je inače pozitivne izglede za Crnu Goru, sa rizicima koji su nagnuti na donju stranu.