Show all

Cirkularna tranzicija kao recept za zeleni ekonomski rast i razvoj

Predstavnik UBCG je participirao na događaju u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Kancelarije programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori. Događaj je upriličen povodom objavljivanja Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji, a u susret Danu planete Zemlje.

Okrugli sto je bio organizovan na temu ,,Cirkularna tranzicija kao recept za zeleni ekonomski rast i razvoj”. Učestvovali su: Nina Drakić, predsjednica, Privredna komora Crne Gore; Visoki predstavnik/ca Vlade Crne Gore; Rikardo Seri, zamjenik ambasadorke; Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, TBC i Danijela Gašparikova, stalna predstavnica, Kancelarija programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Moderatorka je bila Ladeja Godina Košir, Circular Change, ekspertkinja na projektu izrade Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji.

Izrada Mape puta, prvog dokumenta te vrste koji identifikuje prioritetne sektore za razvoj cirkularne ekonomije i implementaciju cirkularnih praksi, započela je u martu 2020. godine, kada su realizovane pripremne aktivnosti. Obzirom da je 2020. godina bila izuzetno zahtjevna po svim pitanjima, kako za Crnu Goru tako i za cijeli svijet, aktivnosti koje su pomogle u razvoju pomenutog dokumenta nastavile su se i intenzivirale u maju 2021. godine. Uprkos brojnim izazovima koje je pandemija COVID –19 donijela sa sobom, ovaj kompleksan zadatak se na zadovoljstvo uspješno završio, po procjeni relevantnih faktora za ovu materiju.

Na ovom putu identifikovanja i mapiranja oblasti relevantnih za cirkularnu tranziciju Crne Gore, Privredna komora je imala pomoć brojnih aktera u našem društvu, u prvom redu crnogorske privrede, koja je nesebično podijelila svoja znanja, iskustva i viđenja. Zahvaljujući informacijama koje su prikupljene uspjelo se napraviti dokument koji reflektuje sav potencijal naše države u pogledu cirkularne ekonomije. Prvi put je objavljen ovaj dokument, a  treba da bude inicijativa za individualnu i kolektivnu odgovornost i opredijeljenost u sprovođenju i implementaciji smjernica koje Mapa puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji sadrži.