Show all

ODRŽAN SASTANAK EKSPERTSKOG TIMA MBS

On line sastanak je upriličen u cilju unapređenja rada ekspertskog tima mbs koji će preko svog predsjedavajućeg pomoći u radu i pripremi redovnih sastanaka MBS. Pripremaće se pregledi, izvještaji, formirati  baza podataka, za potrebe svih članica MBS. Cilj je i uspostavljanje pravila i procedura koje će pomoći u promovisanju i razvoju finansijskog i bankarskog sektora zemalja članica. Članice će moći i da štampaju svoja mišljenja u javnom informativnom prostoru. Zvanični jezici ekspertskog savjeta MBS biće ruski i engleski.