Show all

IPA projekat “Poboljšanje pristupa finansiranju privatnog sektora za konkurentnost i inovacije”

3.12.2021.god Udruženje je participiralo na prezentaciji projekta finansiranog od strane EU, a u vezi agende za regionalnu konferenciju posvećenu Programu investicione spremnosti i Investicionoj strategiji za finansijske instrumente koji pružaju podršku crnogorskim MMSP (Regional Conference on the “Investment Readiness Programme and Investment strategy for financial instruments supporting Montenegrin MSMEs).

Konferencija je održana online.

Regionalna konferencija organizuje se u okviru IPA projekta “Poboljšanje pristupa finansiranju privatnog sektora za konkurentnost i inovacije” i  posvećena je predstavljanju dva važna rezultata – Programu investicione spremnosti i Investicionoj strategiji za finansijske instrumente. U prilogu dostavljamo i brošuru sa osnovnim informacijama o projektu.