Show all

Sastanak sa Finance in motion and EFSE predstavnicima

17.11.2021.god. Udruženje banaka Crne Gore je održalo sastanak sa predstavnicima kancelarije Finance in motion and EFSE koji aktivno djeluje u Crnoj Gori. Dogovorena je realizacija radionice u vezi BAZEL III principa do kraja tekuće godine, a koji se implementiraju u naš bankarski sistem kroz Zakon o kreditnim institucijama koji stupa na snagu 01.01.2022.god.

Za slijedeću godinu, dogovorena je aktivna saradnja u vezi aktuelnih stavki poslovanja banaka, od digitalizacije do cyber kriminala gdje planiramo radionice, do aktuelnosti koji će se nametnuti tokom godine uz optimalnu reakciju Udruženja i EFSE odnosno Finance in motion, gdje smo uvrstili i edukativne programe ne samo za bankare, već za medije i kvalitetan iskorak u pravcu finansijske inkluzije.