Show all

VebEx sesija, organizovana za korisnike SWIFT-a u Centralnoj Evropi

Novembar 2022. označava značajnu prekretnicu u SVIFT-ovoj ambicioznoj strategiji za pružanje trenutnih i neometanih prekograničnih transakcija širom naše zajednice.

Od tog datuma, naša nova najsavremenija digitalna platforma će biti aktivna za nekoliko ključnih tipova saobraćaja, što se poklapa sa datumom objavljivanja usvajanja ISO 20022 širom zajednice i nekoliko ključnih tržišnih infrastruktura.

SWIFT poziva članice UBCG na sesiju, organizovanu za korisnike SWIFT-a u Centralnoj Evropi, podsjeti na obaveze Programa bezbjednosti klijenata u 2021/22 i pruži ažuriranje o spremnosti klijenata za platformu za upravljanje transakcijama i ISO 20022 (CBPR+) – uključujući obavezne aktivnosti i povezane vremenske linije.

Sastanak će se održati na daljinu preko VebEx-a.

Dnevni red: 1. Program bezbednosti kupaca – koje treba uraditi u 2021. i pripremiti se za 2022.

  1. TM platforma: poslovni uticaj
  2. TM platforma: tehnički uticaj unapred pročitajte materijal: TM uputstva za povezivanje 1.2 swift-infopaper-platform-connectivity-guidance.pdf
  3. P&Sesija

Registration is available via the link -> https://meetswift.webex.com/meetswift/onstage/g.php?MTID=eca69cbede2a4186d6eb29a5ec19735c0