Show all

Održan konsutativni sastanak za finalizaciju analize obrazovnog sektora

5.10.2021 godine – Održan konsutativni sastanak za finalizaciju analize obrazovnog sektora na kome su prisustvovali predstavnici Udruženja banaka Crne Gore. Cilj sastanka bio je predstavljanje preliminarnih nalaza Analize i njihova validacija.

 

Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori sprovodi Analizu u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta i njen cilj je da obuhvati sljedeća područja: obrazovanje u ranom djetinjstvu, osnovno obrazovanje, opšte i srednje stručno obrazovanje. Primarni cilj analize je pružanje uvida u opcije zasnovane na dokazima, za potrebe predstojeće reforme, te jačanje procesa planiranja, implementacije i nadzora obrazovnog sektora, kao dijela šire reforme javnog sektora. Analizom će biti obezbijeđeni dokazi za donošenje informisanih odluka o raspodjeli resursa i razvoju relevantnih višegodišnjih sektorskih planova. Analiza obrazovnog sektora će uključivati sljedeće aspekte:

 

  • Kontekst razvoja obrazovnog sektora
  • Analiza upisa, interne efikasnosti i djece koja su van sistema obrazovanja
  • Analiza troškova i finansija u obrazovnom sektoru
  • Analiza kvaliteta, kapaciteta sistema i upravljanja
  • Analiza stepena pravičnosti i jednakosti u obrazovanju
  • Analiza eksterne efikasnosti obrazovnog sektora.
  • Uticaj Covid-19 pandemije na sektor obrazovanja.

Za sprovođenje Analize odabrana je međunarodna konsultantska agencija SOFRECO čije je sjedište u Francuskoj. Ekspertski tim čine dva konsultanta – gđa Mirijam Viser – vođa tima i ekspertkinja za javne finansije i finansiranje obrazovanje i dr Tunde Kovacs Cerovic- regionalna ekspertkinja i gđa Sol Gonzales Lozano, u svojstvu menadžerke projekta agencije SOFRECO.