Show all

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE UNICEF-OVOG POSLOVNOG SAVJETA

Sastanak je održan putem zoom aplikacije, a u fokusu je bila izrada 14-mjesečnog Akcionog plana UNICEF-ovog Poslovnog savjeta za prava djeteta i korporativna odgovornost.

U prvom nacrtu Akcionog plana akcenat je stavljen na definisanje zajedničkih aktivnosti i usaglašavanje indikatora za praćenje sprovođenja plana,

Sada su definisani  naredni operativni koraci za finalizaciju predloga pomenutog plana. Ispred UBCG, webex sastanku je prisustvovao savjetnik Nebojša Đoković.