Show all

Održan 52. sastanak pridruženih članova Evropske bankarske federacije

29.9.2021 godine – Održan 52. sastanak (online putem MS Teams platforme) pridruženih članova Evropske bankarske federacije na kome su prisustvovali predstavnici Udruženja banaka Crne Gore.

Sastanak je otvorio Christian Ossig (Predsjednik izvršnog odbora, Evropske bankarske federacije). Wim Mijs (Izvršni direktor, Evropske bankarske federacije), upoznao je kolege sa najnovijim aktivnostima EBF-a.

U ime Evropske investicione banke, Guido Clari (šef operacija za Sloveniju i zemalje Zapadnog Balkana), govorio je o izazovima i aktivnostima EIB-a u periodu pandemije. Burcak Inel (Direktor finansiranja rasta Evropske bankarske federacije), govorila na temu zalaganja za rad na oporavku.

Održan je okrugli sto – Razmjena najboljih praksi i najnovijih dostignuća na nacionalnom nivou. Moderator – Christian Ossig (predsjednik Izvršnog odbora EBF –a). Prezentacija – Slađana Sredojević (Udruženje banaka Srbije), – „Bankarska udruženja – njihova uloga i uticaj u vreme tržišnih promena“.