October 4, 2017

45-ti Sastanak pridruženih članica EBF u Briselu

Predstavnici UBCG su 27. i 28. Septembra 2017.god. aktivno učestvovali na 45-tom sastanku Evropske Bankarske Federacije gdje se pored izlaganja o stanju bankarstva kod članica udruženja, od Njemačkog predstavnika do Crne Gore, ukazalo na izazove i trendove poslovanja. Značajan akcenat je stavljen na trend sve prisutnije digitalizacije sa posebnim osvrtom na Fin-tech, prisutnost syber kriminala, štete koje su pričinjene širom svijeta, a time se nameće i značaj zaštite. Istakao se trend mobilnog plaćanja, odnosno razvoja novih sistema plaćanja gdje nebankarske institucije nastupaju sve agresivnije. Naglašen je značaj finansijske edukacije i potreba za što jače medijsko prezentovanje u cilju edukacije kako […]
September 26, 2017

Najava: Radionica o bankarskom poslovanju za novinare

Radionica u saradnji sa Razvojnim odjeljenjem Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu, posvećena usavršavanju znanja novinara/ki koje se bave ekonomskim i finansijskim temama, održat će se 13 oktobra 2013.god. u prostorijama Udruženja banaka Crne Gore u terminu od 9:30 do 15:00h. Tema radionice je upoznavanje sa funkcionisanjem bankarskog sektora, monetarna politika i uticaj na ekonomska kretanja, formiranje kamatnih stopa, operativni troškovi i rizici poslovanja  i kako se odražavaju na cijenu prema privredi itd. Cilj je napraviti dodatno pojašnjenje funkcionisanja, pojmova bankarskog i monetarnog poslovanja, uporedivost sa sistemima u okruženju u namjeri unapređenja kvaliteta izvještavanja i analiziranje trendova koji se objavljuju u […]
September 18, 2017

Održana radionica o on-line prevarama i prevarama preko kreditnih kartica

U organizaciji Savjeta Evrope, kroz projekt IPROCEEDS – Targetiranja, identifikovanja i praćenja kriminalnih radnji-prihoda preko interneta za Jugozapadnu Evropu i Tursku u Podgorici 18-19 septembra 2017.god. je održana radionica o on-line prevarama i prevarama preko kreditnih kartica. Preko Udruženja banaka Crne Gore omogućena je participacija 12 zainteresovanih bankara iz našeg sistema koji imaju zaduženja u svojim banakam po ovoj tematici.
September 14, 2017

Radionica povodom IFRS9 i CQR pristupa revizorske kuće CRO Horvat

Na dan 14.09.2017.god. održana je radionica povodom IFRS9 i Capital Quality Review pristupa u implementaciji gdje se prezentovala revizorska kuća CRO Horvat iz Beograda. Akcenat je bio na operativnom, a ne akademskom pristupu implementaciji. Sve su banke krenule u proces koji treba da zaživi 01.01.2018.god. tako da su imale priliku da potvrde ispravnost pristupa kroz upite i odgovore eksperta koji je vršio implementaciju IFRS9 u austrijskim bankama. U  pitanju su modeliranja, upravljanje rizicima, koinzistentnost i dokumentovanost, kao i način tretiranja podataka, a sve u ispunjenju očekivanja kako od regulatrora, revizorskih kuća do vlasnika banaka, ili upravljačkog kadra, ne zaboravljajući praktičnost […]
September 12, 2017

Prezentacija Informacionog sistema Kreditnog Biroa u Srbiji

Na dan 12.09.2017.god. u Udruženju banaka održana je prezentacija Informacionog sistema koji softverski pokriva sve procese rada Elektronskog  zaštićen/patentiran od strane firmi E-Smart Systems i Belit. Na fonu stalnog usavršavanja okvira za poslovanje banaka u Crnoj Gori u organizaciji Udruženja banaka, prezentovan je rad i mogućnosti koje pruža Kreditni biro pri Udruženju banaka Srbije, koji je ocjenjen kao najbolji u regionu za šta su dobili priznanje MMF-a, WB ali i priznanje kroz ocjenu doing business prilikom procjenjivanja finansijkih procesa. Primjenjeni su ISO standardi 27001 i 27002 uz vremenski okvir tehničkog rješenja korištenja 24h x 7dana sa bazom SQL-a. Naglašena je […]
July 28, 2017

NAJAVA SEMINARA “IFRS 9 I AQR (PROCJENA KVALITETA AKTIVE)

SEMINAR “IFRS 9 I AQR (PROCJENA KVALITETA AKTIVE) U SARADNJI SA Crowe Horwath BDM 14.SEPTEMBAR 2017.GODINE U PODGORICI, MALA SALA KOD UBCG. PRIJAVE DO 4.09.17.GODINE. – Preuzmite