September 12, 2017

Prezentacija Informacionog sistema Kreditnog Biroa u Srbiji

Na dan 12.09.2017.god. u Udruženju banaka održana je prezentacija Informacionog sistema koji softverski pokriva sve procese rada Elektronskog  zaštićen/patentiran od strane firmi E-Smart Systems i Belit. Na fonu stalnog usavršavanja okvira za poslovanje banaka u Crnoj Gori u organizaciji Udruženja banaka, prezentovan je rad i mogućnosti koje pruža Kreditni biro pri Udruženju banaka Srbije, koji je ocjenjen kao najbolji u regionu za šta su dobili priznanje MMF-a, WB ali i priznanje kroz ocjenu doing business prilikom procjenjivanja finansijkih procesa. Primjenjeni su ISO standardi 27001 i 27002 uz vremenski okvir tehničkog rješenja korištenja 24h x 7dana sa bazom SQL-a. Naglašena je […]
July 6, 2017

Memorandum o saradnji Udruženja banaka i Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore uz prezentaciju Evropskog rangiranje nekretnina i tržišta

Udruženje banaka Crne Gore i Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore organizovali su seminar „Upoznavanje sa  PaM sistemom rangiranja i mjerenja  izloženosti riziku pružalaca finansijskijh usluga, ili  investitiora  u  nekretnine.” Upoznavanje sa  Evropskim  rangiranjem  imovine  i  tržišta  je  osmišljeno  kako  bi  se  postiglo standardizovano mjerenje kvaliteta imovine na njihovim relevantnim tržištima. Pristup je zasnovan na tržišnoj vrijednosti imovine, odnosno utvrđuje se vrijednost imovine na osnovu razumne procjene buduće utrživosti imovine uzimajući u obzir njene dugoročne održive aspekte, uobičajene uslove i uslove na lokalnom tržištu, trenutunu upotrebu i alternativne odgovarajuće upotrebe imovine. Standard odnosno harmonizacija pravila se zahtjeva i Bazelskim principima, tako […]
June 29, 2017

ODRŽANA PREZENTACIJA Demistifikacija SWIFT sigurnosnih zahtjeva sa rješenjima u praksi

Digitalizacija, novi kanali platnog prometa, Syber criminal, su procesi koji predstavljaju veliki izazov za sve banke. Udruženje banaka Crne Gore, svjesno potrebe što kvalitetnije pripreme i preventive kontinuirano organizuje radionice kako u saradnji sa SWIFT oraganizacijom iz Brisela, tako i sa regionalnim referentnim firmama. Cyber napadi u EU su u rastu, kako u pogledu sofisticiranosti tako i frekvenciji napada. Na tom fonu 29 juna 2017.god. Udruženje banaka sa regionalnom firmom Emergancy Market Consultants LDT organizivalo je radionicu gdje su se tretirali načini napada, ali i na koji način im se suprostaviti unapređenjem bančine infrastrukture, konfiguracije Firewall-a, adekvatnih routera, upotrebom default-nih, […]
June 23, 2017

Bankar br. 38

Iz štampe je izašao novi, 38.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar. Preuzmite
June 23, 2017

Najava: Predavanje na temu EVS 2016 – EVROPSKO RENGIRANJE NEKRETNINA I TRŽIŠTA

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (IOPCG) organizuje predavanje na temu EVS 2016 – EVROPSKO RENGIRANJE NEKRETNINA I TRŽIŠTA „Property and Market Rating (PaM)“ četvrtak 06. jula 2017. godine, Udruženja banaka Crne Gore (UBCG), Podgorica. – Opširnije
June 20, 2017

Održana prezentacija „Customer Security Programme”

Petak, 16.jun 2017.godine U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i međunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u petak, 16.06.2017, u hotelu Centreville održana je prezentacija programa za praćenje sigurnosti sistema, Customer Security Programme, koji je SWIFT osmislio u cilju podizanja svijesti u bankama, članicama mreže, o značaju konstantnog unapređivanja sigurnosti ne samo SWIFT-ovog sistema vec i cjelokupnog bankarskog IT sistema. Pored operativaca SWIFT-a ovom događaju  pristustvovali su izabrani CISO i šefovi sigurnosti IT sistema i rukovodioci IT sektora. U sklopu Customer Security Programme (CSP) SWIFT je razvio set od 27 siguronosnih kontrola (16 obaveznih i 11 preporučenih). SWIFT […]