June 21, 2018

ODRŽANA ANTY MONEY LONDERING RADIONICA

Na dan 21.06.2018.god. u organizaciji Udruženja banaka Crne Gore u Sali za sastanke koje koristi Udruženje u saradnji sa firmom Accuiti iz Londona, prezentovana je tematika usklađivanja poslovanja i aktivnosti protiv pranja novca i finansiranja terorizma ( Compliance i Anty Money Londering – AML) u smislu očekivanih izmjena direktiva EU, trendova i postupanja banaka. Radionicu je otvorio Generalni sekretar UBCG g-din Bratislav Pejaković, a onda je data riječ predstavniku CBCG g-đi Hediji Redžepagić koja je prezentovala stav regulatora bankarskog tržišta, a zatim je riječ preuzeo uz prezentaciju Novica Radović iz Invest banke Montenegro, koji je prisutne upoznao sa operativnim problemima […]
June 20, 2018

ODRŽAN SASTANAK SA GUVERNEROM

Na dan 20.06.2018.god. održan je sastanak sa Guvernerom Centralne banke Crne Gore g-dina Radoja Žugića i Generalnog sekretara Udruženja banaka Crne Gore g-dina Bratislava Pejakovića. Na sastanku su razmjenjeni stavove oko aktuelnih tema koje se tiču bankarskog sektora. Teme su bile od tekućih, što se tiče međunarodne, regionalne i unutar Crne Gore problematike tretiranja  naplate nadoknada za obradu kredita do infrastrukturno bitnih za sistem bankarski. Razgovaralo se o Zakonu o bankama, twining programu i koja je očekivana dinamika usvajanja kako zakona tako i podzakonskih akata. U toku su završni stavovi povodom nacrta izmjena i dopuna  Zakona o osiguranju depozita. Problematika […]
June 18, 2018

Workshop u organizaciji Udruženja banaka & Mastercarda

Na dan 18.jun 2108.god održana je radionica u prostorijama koje koristi Udruženje banaka Crne Gore. Radionica je održana od strane experata Mastercard-a iz Brisela i regionalnih saradnika iz kancelarije u Beogradu. Tim eksperata koji je odžao Workshop u organizaciji Udruženja banaka & Mastercarda su slijedeći: Mr. Bogdanu Bochenek – Director Customer Compliance & Fraud for CEE Region Mr. Krzysztof Graczek – Vice President, Product Development and Innovation, Security Solutions, Europe Ms. Mirjana Beric – Customer Delivery Manager for Montenegro Plan radionice, odnosno Agenda se temeljila na aktuelnim temama iz domena sigurnosti kartičnih tehnologija odnosno, prezetovanja predstavnicima crnogorskih banaka slčijedećih tema: […]
June 12, 2018

NAJAVA SEMINARA “AQR” , 26. JUN 2018. GODINE U UBCG

u saradnji sa našim partnerima, Pricewaterhouse Coopers, organizujemo jednodnevni (bez kotizacije) seminar “ AQR” (Asset Quality Review), u utorak 26.juna 2018.godine u maloj sali kod UBCG, sa početkom u 11h. Svi detalji su u prilogu, a ovim putem Vas molimo da dva  predstavnika Banke prijavite najkasnije do 19.juna 2018. godine, na ovaj mail. Preuzmite
June 12, 2018

Syber Security

Udruženje banaka Crne Gore je 12.06.2018.god. u skladu sa trendovima dešavanja u bankarskom poslovanju, kao i na fonu stalnog usavršavanja i adekvatne tehničke zaštite softwera, hardwera i mrežnih sistema, organizuovalo radionicu koja je tretirala Syber Security u bankama. Moderni prostor napada stvorio je ogromni jaz u mogućnostima organizacija da razumiju svoju kibernetičku izloženost. Kibernetička izloženost je nova kategorija koja se nastavlja na upravljanje ranjivostima ali se širi na moderna polja napada (Mobile, Cloud, IoT) te pruža dublji uvid u podatke; ona će omogućiti IT i security timovima bolju vidljivost i razumijevanje kibernetičkog rizika. Predstavljena je nova generacija servera za naprednu […]
June 11, 2018

Sastanak u Fondu za zaštitu depozita

Danas 11.06.2018 održan je  sastanak  u Fondu za zaštitu depozita, kojem su ispred FZD prisustvovali : Predrag Marković, direktor, a u ime UBCG Bratislav Pejaković, generalni sekretar. Razgovarano je o promjeni metodologije obračuna premija i osnovice za izdvajanje premije koju banke plaćaju Fondu, kao i o usaglašavanju propisa iz ove tematike sa direktivama EU, kao i koje bi to bile ključne stavke nacrta izmjena i dopuna Zakona o zaštiti depozita po kojem bi visina zaštićenih depozita se povećala na 100.000,00 eura, skratili bi se rokovi isplate u slučaju stečaja neke od banaka na sedam dana, a mijenja se i metodologija […]