May 14, 2019

ODRŽANA KONFERENCIJA “BANKE ZA ODRŽIV RAZVOJ”

U Tirani je obilježeno 20 godina postojanja Asocijacije albanskih banaka, na kome su gosti bili i predstavnici UBCG, Bratislav Pejaković- generalni sekretar i Nebojša Đoković-savjetnik. U sklopu obilježavanja jubileja, održana je i međunarodna konferencija “ Banks for Suistainable Development” koju je otvorio guverner Centralne banke Albanije, gospodin Gent Sajko i predsjednik AAB gospodin Silvio Pedrazzi. Konferencija je održana u Hotelu International u obliku dva panela : Uloga i odgovornosti za održivu budućnost i Bankarske promjene u Regionu. Gosti su između ostalih bili predstavnici EBRD, Evropske bankarske federacije, Evropske investicione banke, udruženja banaka Grčke i Srbije itd.
May 10, 2019

ODRŽAN SASTANAK SA DELEGACIJOM MMF-A

Predstavnici MMF-a, David Rozumek i Valter Borges de Araujo Neto, razgovarali su sa predstavnicima UBCG, generalnim sekretarom Bratislavom Pejakovićem sa saradnicima na temu aktuelne situacije u bankarskom sektoru Crne Gore. Poseban osvrt je bio na kreditnom riziku, likvidnosti banaka, harmonizaciji propisa sa propisima EU, razvoju novih proizvoda i mogućnostima unapredjenja bankarskog poslovanja na malom tržištu kakvo je crnogorsko. Takođe, prezentovan je dosadašnji rad Udruženja, buduće aktivnosti i projekti.
May 10, 2019

Održan je sastanak sa predstavnikom Budapest Institute banking

10.05.2019.god. u Udruženju banaka Crne Gore održan je sastanak sa predstavnikom Budapest Institute banking g-dinom Gergely Fabian, CEO ove institucije, gdje su prezentovani servisi ovog Instituta, koji se prevashodno bavi obukom bankara, na svim nivoima i po svim aktivnostima banaka. Udruženje banaka CG u želji da obezbjedi što kvalitetniju edukaciju, praćenje trendova u bankarskom poslovanju, kao i adekvatno predstavljanje standarda upriličilo je razmatranje nove opcije za obuku bankara. Bankarsko poslovanje je specifično, ljudi u bankama moraju da su u konstantnom procesu usvjanja znanja, jer su promjene kako u tehnološkom, regulatornom, tako i IT okruženju konstantne, gdje harmonizacija sa EU direktivama, […]
May 9, 2019

ODRŽANA RADIONICA O BAZELU III i PSD2

09.05.2019. god. u organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, traženje bankara, ali i na fonu procesa harmonizacije i implementacije novih propisa, urađena je radionica na temu PSD2, Bazel III zahtjevi i implementacija, kao i IFRS9. Kvalitetnu prezentaciju, sa tehničkim rješenjima, je uradila firma Facilization iz Tirane, Albanija koja radi u zemlji i inostranstvu, a najviše je kroz partnerski odnos prisutna u EU članicama, Italiji i na Malti. PSD2; Banke, su u obavezi da obezbjede kvalifikovanim nezavisnim provajderima pristup svojim klijenatim, računima kroz otvorene API (Application program interface). To će omogućiti trećim licima da izgrade finansijske usluge koristeći bačine servise i infrastrukturu. […]
May 7, 2019

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE

Radna grupa za elektronsko plaćanje administrativnih taksi održala je sastanak u Ministarstvu javne uprave. Cilj ovog radnog tijela je unapređenje i podsticaj digitalizacije u društvu, kako bi se smanjilo plaćanje gotovim novcem, a u isto vrijeme olakšalo korisnicima da plaćaju administrativne takse putem POS terminala. U ovom značajnom projektu koji bi uskoro trebalo da zaživi u praksi, osim ministarstava javne uprave i finansija, uključene su i banke i UBCG preko svog predstavnika Nebojše Đokovića.
May 6, 2019

LUKSEMBURG – Seminar CAMFIN, JUN 2019. GODINE

Seminar CAMFIN LUKSEMBURG, jun 2019. godine Prijave na mail UBCG najkasnije do 13.maja 2019. godine