October 4, 2018

REGIONALNI FORUM „ONLINE FRAUD“ U ZAGREBU

U Zagrebu je održan dvodnevni  regionalni forum „Online Fraud“ u organizaciji Savjeta Evrope i Akademije pravde Hrvatske kome su prisustvovali predstavnici regionalnih sudova, tužilaštva, uprava za sprječavanja pranja novca, udruženja banaka itd.  Predavači iz evropskih institucija, VISA kompanije, ministarstava pravde, Europola, FBI-a itd. najavili su novine u regulativi i praksi svojih zemalja, ukazali na najnovije trendove u ovoj oblasti koja je i za banke postala veoma značajna zbog brojnih rizika, zloupotreba i kriminalnih radnji koje se sa razvojem informacionih tehnologija  uvećavaju. U najvećem broju prevare se dešavaju posloženo po vrijednosti u Online shopping and Auction fraud radnjama, Computer software sevice […]
October 2, 2018

Sastanak sa predstavnicima MasterCard

Na dan 02.10.2018.god. održan je radni sastanak na kome se razmotrio mogući okvir saradnje, kroz edukaciju, finansijska inkluziju gdje imaju već razrađene programe, ali sa posebnim osvrtom na najavljeno uvođenje nove zakonske regulative u oblasti međubankarskih naknada u Crnoj Gori. U ime Mastercarda, sastanku su prisustvovali: Joana Sančez Klosinska, direktor Sektora za odnose sa javnom upravom za region CIE, Silvija Hadžijaneva, direktor Sektora za odnose sa javnom upravom za region Balkana i Olga Dedović, menadžer Mastercard za tržište Crne Gore. Na sastanku su razmjenjene konstruktivne ideje o saradnji, gdje je konstatovano da Mastercard ulaže značajne napore na polju razvoja tržišta […]
September 28, 2018

Radni sastanak sa World Bank

Na dan 28.09.2018.god. održan je radni sastanak u Udruženju banaka Crne Gore predstavnika Svjetske banke za region, zaduženih za finansijsku saradnju u liku Cevdet Cagdas Unal senior financial sector economist i Denis Mesihović kancelarija WB u Podgorici. Na sastanku su razmjenjene informacije o statusu bankarskog sektora, gdje se konstatovala zavidna likvidnost, solventnost i kapitalizovanost na nivou sistema. Razmjenjene su informacije o započetim projektima, dinamici i saradnji sa institucijama uz konstataciju kvalitetne realizacije garancija WB za državno zaduženje. Razgovarano je o viđenju Udruženja na koji način bi se mogle kvalitetnije podržati targetirane grupe klijenata kao npr. mala i srednja preduzeća, gdje […]
September 25, 2018

ODRŽAN 47. SASTANAK EVROPSKE BANKARSKE FEDERACIJE U BRISELU

U Briselu je održan 47. Sastanak pridruženih članica Evropske bankarske federacije (EBF), na kojem je gost bila gospođa Laura Pedrejon, predstavnica EBRD-a.  Predsjedavao je Wim Mijs, izvršni direktor EBF-a, a osim najnovijih podataka u bankarstvu EU, finansijske edukacije i budućih aktivnosti EBF, održan je i okrugli sto na kojem su svi učesnici iznijeli najnovije podatke i iskustva iz svojih zemalja, a vezane za bankarski sektor. Generalni sekretar Bratislav Pejaković je prezentovao situaciju u bankarskom sektoru Crne Gore, a sastanku su prisustvovali i prestavnici: Albanije, Njemačke, Turske, Bosne i Hercegoviine, Srbije, Mađarske, Poljske, Azerbejdžana, Makedonije, Italije, kao i domaćina- Evropske bankarske […]
September 4, 2018

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OECD-A

Na dan 4.09.2018.god. u Udruženju banaka Crne Gore održan je sastanak sa predstavnicima OEBSa vezano za učešće u programu tehničke pomoći iz oblasti finansijske edukacije. Sastanku, su prisustvovali gdj-a  Andrea GRIFONI, analitičar i Adele ATKINSON, viši analitičar iz odjeljenja za finansijsku edukaciju i zaštitu potrošača, Direkcije za finansijska tržišta Sekretarijata  OEBSa, kao i predstavnici CBCG. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i njena Međunarodna mreža za finansijsku edukaciju (OECD/INFE) pokrenule su Projekat Tehničke pomoći u oblasti finansijske edukacije kroz podršku Ministarstva finansija Holandije u okviru Programa zajedničke konstituence u trajanju od pet godina (2018-2022). Projekat će uključivati sedam zemalja […]
July 12, 2018

Sastanak predstavnika CBCG i komercijalnih banaka u UBCG

Na dan 12.07.2018.god. u skladu sa inicijativom banaka i prepoznatim problemom tumačenja oglašavanja banaka po konkretnim kreditnim proizvodima u medijima, a u cilju izbjegavanja tumačenja i eventualnih konsekvenci koje naglašava Regulator, u dogovoru sa predstavnicima CBCG održan je sastanak u prostorijama Udruženja. Problem koji se želio prevaziđi jeste ukazivanje na dobru praksu i postojeće primjera pokrenutih prekršajnih postupak protiv pojedinih banaka od CBCG, koji su na žalost bili na štetu banaka. Na sastanku je naglašena potreba kontinuiranje komunikacije sa predstavicima Regulatora preko koje će se definisati, što oglasi treba da sadrže, kako bi svi bili sigurni da Zakon o potrošačkim […]