Show all

ODRŽANO PREDAVANJE NA EKONOMSKOM FAKULTETU U PODGORICI

21.03.2024. Udruženje banaka je sa Centralnom bankom Crne Gore organizovalo predavanje na Ekonomskom fakultetu u Podgorici u vezi on line poslovanja i preventive prevarnih radnji, kao dio niza aktivnosti od 18. do 24. marta 2024, kada se tradicionalno obilježava Svjetska sedmica novca (Global Money Week), globalnu manifestaciju koja se sprovodi u 176 zemalja svijeta, sa ciljem promocije finansijske pismenosti i ekonomskih znanja i vještina među djecom i mladima. Predavanja su održali profesionalci iz Hipotekarne banke i CBCG direktor Direkcije za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja, koji su govorili na temu zloupotreba i prevara na internetu, sa posebnim osvrtom na pojavu phishing-a. Ideja radionice je podizanje svijesti i opreznosti kao najvažnijeg elementa u borbi protiv zloupotreba na internetu.

Ove godine, Svjetska nedjelja novca se odvija pod sloganom Čuvaj svoj novac, osiguraj budućnost! sa fokusom na sigurno upravljanje novcem, važnost usvajanja odgovornog i informisanog pristupa ličnim finansijama i jačanje svijesti o potencijalnim rizicima i potrebi zaštite sopstvenog novca. Kroz radionice, prezentacije, štampani i video materijal biće objašnjeni pojmovi iz oblasti finansija sa kojima se svakodnevno susrijećemo.

Kao društveno odgovorna institucija, Udruženje banaka Crne Gore kontinuirano radi na finansijskoj edukaciji, doprinoseći na taj način sticanju i unapređenju znanja i vještina neophodnih za donošenje adekvatnih finansijskih odluka i mudro upravljanje novcem.