Najava seminara

  • Seminar u saradnji sa ATTF u Luksemburgu RISK MENADZMENT U BANKAMA (osnovni nivo) od 20. - 29.marta 2017. Prijave do 03. februara 2017. godine. Opširnije ...

  • Sprečavanje pranja novca i Anti'-fraud , u saradnji sa PWC, 6. aprila 2017.godine u 10 sati. Opširnije ...

  • Seminar "Menadžment ljudi - za timski menadžment" u Luksemburgu (ATTF) od 14-19 maja 2017. godine. Prijave do 24.marta 2017.god. na mail UBCG. Opširnije ...

  • Seminar "Strateški menadžment u bankama" u saradnji sa ATTF, u Luksemburgu od 29.maja - 02. juna 2017. godine. Prijave na mail UBCG do 17.aprila tekuće godine. Opširnije ...

  • Seminar u saradnji sa ATTF: Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Luksemburgu od 12 - 16 juna 2017. godine. Prijave do 1.maja 2017. godine na mail UBCG. Opširnije...

  • CAMBOS seminar sa ATTF u Luksemburgu, od 26.juna do 4. jula 2017. godine. Prijave do 4.maja 2017. godine. Opširnije...

  • Seminar CERTIFIED INTERNATIONAL PORTFOLIO AND RELATIONSHIP MANAGER, u saradnji sa ATTF u Luksemburgu od 18-22 septembra 2017. Prijave do 10.aprila na mail UBCG. Opširnije ...
EBF_logo


IBA_logo


ATTF_logo

Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama bankarskog sektora u Crnoj Gori?
 

Login Form

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA REVIZORSKE KUĆE PWC PDF Štampa El. pošta
ponedjeljak, 20 mart 2017

20032017-1Nakon uspješne radionice povodom novih računovodstvenih standard IRFS9 koja je realizovana u prostorijama koje koristi UBCG, održan je sastanak sa predstavnicima PricewaterhouseCoopers iz Beograda. Na sastanku su se predstavnci PWC upoznali sa aktivnostima UBCG i u skladu sa istim dogovorena je saradnja koja će doprinijeti kvalitetu poslovanja u dijelu edukacije bankara na više nivoa. Inicijativa saradnje je bila preko regionalnog zastupnika PWC g-dina Lukšića, gdje su g-din Jock Nunan i Saša Todorović i Nikola Stamenić iskazali saglasnost za ojačavanje saradnje.

 
ODRŽANA RADIONICA IFRS 9 PDF Štampa El. pošta
ponedjeljak, 20 mart 2017

Prezentacija IFRS9 PricewaterhouseCoopers uz interaktivnu radionicu, Udruženje banaka Crne Gore organizovalo je u prostorijama CBCG, na dan 20.03.2017.god. Predavači su bili Saša Todorović, Nikola Stamenić i Jock Nunan.

Radionicom je obuhvaćeno:
• Klasifikacija Finansijskih sredstava u tri kategorije
• Klasifikacija dužničkih instrumenata koja se vrši u skladu sa poslovnim modelom za upravljanje finansijskim sredstvima
• Ulaganja u instrumente kapitala uvijek se odmjeravaju po fer vrijednosti
• Najveći broj zahtjeva u MRS 39 koji se odnose na klasifikaciju i odmjeravanje finansijskih obaveza prenijet je u neizmjenjenom obliku u MSFI 9
• MSFI 9 uvodi novi model za priznavanje gubitaka po osnovu umanjenja vrijednosti sredstava - Model očekivanih kreditnih gubitaka (ECL model)

Zahtjevi u pogledu računovodstva zaštite izmijenjeni su i dopunjeni sa ciljem da se računovodstvo zaštite i upravljanje rizicima usklade u većoj mjeri.
U toku radionice učesnici su imali priliku da:
• Razumiju zahtjeve novog standarda
• Steknu razumijevanje brojnih novina u oblasti MSFI 9 i uticaja koji će njegova primjena imati na finansijske izvještaje
• Razmijene informacije i mišljenje sa iskusnim stručnjacima
• Steknu početnu osnovu da planiraju odnosno predviđaju buduće korake u primeni standarda

 
SASTANAK SA BANKARSKIM OMBUDSMANOM PDF Štampa El. pošta
utorak, 14 mart 2017

14032017Generalni sekretar Bratislav Pejaković sa savjetnikom Nebojšom Đokovićem, sastao se danas sa bankarskim ombudsmanom Halilom Kalačem u Udruženju. Gospodin Kalač je izložio probleme sa kojima se susreće i istako neophodnost finansijske edukacije za građane i klijente banaka. U tom smislu je već razgovarao sa rukovodstvom CBCG i najavio inicijativu prema UBCG za organizovanje periodučnih predavanja u pojedinim gradovima Crne Gore na temu osnovnih bankarskih pojmova i usluga.Time bi se olakašao kako rad banaka tako i klijenata koji su zbog nedovoljne informisanosti i neshvatanja zapadali u probleme.

 
ODRŽANA RADIONICA O DOKUMENT MENADŽMENT SISTEMU PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 09 mart 2017

09032017-2Prezentacija uz interaktivnu radionicu, Udruženje banaka Crne Gore organizovalo je u prostorijama CBCG, Novaka Miloševa bb na dan 09.03.2017.god. u 10 h. Predavač Petar Dimić sa saradnikom predstavili su rješenja DMS softverske kuće Taurons i ITT koja sarađuju sa bankama, osiguravajućim kućama i državnim institucijama, što daje kvalitetan uvid u problematiku.

 


Dokument menadžment sistem (DMS) omogućava optimalno upravljanje vremenom. Činovnik troši:
- 50% radnog vremena na traženju dokumentacije
- 85% dokumenata se nikad ponovo ne čita
- 50% su duplikati
- 60% su nepotrebni

DMS omogućava optimalno upravljanje vremenom, lakše nalaženje dokumentacije, autorizacija ovlašćenih lica se kvalitetno implementira, a sve to utiče na na optimizaciju procesa poslovanja dobijenjem na efikasnosti, rentabilnosti, a time i na kvalitetu upravljanja. Skeniran i dokument omogućava sagledavanje ključnih parametara u registraciju svake akcije koju zaposleni vrše pri obradi dokumenata. Omogućava se lociranje dokumenta po pojmu npr. Žalba itd. Rješenja se prave po potrebama naručioca čime je svaki projektni zadatak priča za sebe i rješavaju se pored redovnih i originalnosti poslovanja naručioca.

 
SASTANAK U FONDU ZA ZAŠTITU DEPOZITA PDF Štampa El. pošta
ponedjeljak, 06 mart 2017

08032017Danas je održan sastanak sa predstavnicima Fonda za zaštitu depozita, kojem su ispred FZD prisustvovali : Predrag Marković, direktor i saradnica Snežana Ivanović, a u ime UBCG Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik.

Marković je informisao predstavnike UBCG o tekućim aktivnostima u Fondu, posebno o završenom stres-testiranju pet banaka (Atlas, Erste, Hipotekarna, NLB i Addiko) koje je bilo na dobrovoljnoj osnovi. Naglasio je da se sprema novi Zakon o zaštiti depozita koji bi trebao da bude usvojen tokom 2018.godine, a da će nakon izrade Nacrta Zakona, konsultovati Udruženje i poslati radnu verziju Upravnom odboru UBCG. Razgovarano je o promjeni metodologije obračuna premija i osnovice za izdvajanje premije koju banke plaćaju Fondu, kao i o usaglašavanju propisa iz ove tematike sa direktivama EU. Predstavnici FZD će podržati i časopis Bankar sa autorskim tekstovima a planirana je i saradnja u oblasti edukacije. Razgovarano je i o eventualnim promjenama u Upravnom odboru Fonda, nakon isteka mandata njegovim članovima krajem naredne godine.

 
Radionica IFRS 9 - ponedeljak 20.mart 2017. godine PDF Štampa El. pošta
ponedjeljak, 06 mart 2017

IFRS-9-PWC
Ponedeljak 20.mart 2017. godine Radionica IFRS 9.
Prijave do srijede 15.marta , trajanje : od 11-13 sati u Maloj sali UBCG.
Predavači su eksperti revizorske kuće PricewaterhouseCoopers.

 
Održana prezentacija o Biznis intelidžens (BI) PDF Štampa El. pošta
utorak, 28 februar 2017

01032017U prostorijama UBCG 28.02.2017.god. održan je seminar, prezentacija Business Intelligence sa rješenjima firme ITBO iz Beograda koja radi sa više renomiranih banaka u Srbiji i velikim korporacijama u zemlji i inostranstvu. Seminar je ukazao na važnost Reporting sistema u bankama, adekvatnog paketa informacija za upravljanje koji se formiraju po potrebama svakog korisnika. Veliki broj izvještaja koji postoje u velikim sistemima kao što su banke mogu dovesti do "različitih verzija istine". Izrada izvještaja zahtjeva puno vremena, angažovanjem više ljudi iz više sektora što pripremu čini 95% (prikupljanje podataka 60%, konsolidacija, konzistencija 20%, prezentacija 15%) dok za analizu ostaje svega 5% vremena. Sistem izvještavanja BI daje rješenje da se okrene ovaj trend u korist analize kojoj treba posvetiti 95% vremena i donijeti ispravnu odluku.

 
Održan panel NPL, naučene lekcije i dalji koraci PDF Štampa El. pošta
petak, 24 februar 2017

24022017Udruženje banaka CG na poziv, United Kingdom Alumni association of Montenegro učestvovalo je na panelu Nenaplativi krediti (NPL) naučene lekcije i dalji koraci. Na ovom panelu učestvovali su dr.Irena Radović viceguverner CBCG, prof.dr. Milorad Katnić, predsjednik OD Societe General Crna Gora, Katja Peček advokat iz Slovenije (Kings College London) Miloš Vuković finansijski savjetnik i izvršni director Fidelity Consulting i Generalni Sekretar Udruženja banaka Crne Gore, mr Bratislav Pejaković. Prezentacije i diskusija su bile vrlo informativne i konstruktivne upravo zbog različitosti uglova i percepcije problema Non performing loans, ili kredita u kašnjenju preko 90 dana - uzroci, posledice, urađeno i šta je preporuka iz naučenih lekcija.

Tokom dva dana održavanja seminara održani su interesantni paneli: Inovativni pristup lokalnom razvoju i Državna intervencija za unapređenje poslovnog ambijenta – pomoć, ili ravnodušnost? Učešće su uzeli Ministarstva, Finansija, Turizma i održivog razvoja, Ekonomije, Privredna komora CG, Savjet stranih investitora u CG, Sekretarijat za razvojne projekte, EBRD, glavni menadžer glavnog grada i privrednici zainteresovani.

 
Digitalizacija bankarstva, trendovi koji se prate i preko Udruženja banaka Crne Gore PDF Štampa El. pošta
petak, 17 februar 2017

foto-20022017Udruženje banaka Crne Gore, organizovalo je 16. i 17 februara prezentacije i interaktivne radionice digitalnog bankarstva. Prezentaciju su uradili predstavnici firme ProgressSoft prisutni sa servisima u SAD, Zapadnoj Evropi, Aziji i Africi sa prikazom rješenja za Mobilna plaćanja u realnom vremenu i Opcije Kliringa. ProgresoSoft je prisutna u 24 zemlje, gdje sarađuje sa 370 banaka, komercijalnih i regulatorinih, što ih čini referenentnim, gdje su se fokusirali na razvoj platnih sistema ne rasipajući resurse na više pravaca.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

   insurance   tel/fax:  +382 0(20) 232 028  ; e-mail: udruzenjebanaka@t-com.me