Show all

ODRŽANA RADIONICA UNDP – KLIMATSKE PROMJENE

Dana 28. juna 2024. godine – Predstavnik UBCG je prisustvovao radionici u organizaciji kancelarije UNDP u Crnoj Gori na kojoj je predstavljen projekat koji ima za cilj ažuriranje inputa za Nacionalno determinisane doprinose (NDC) Crne Gore, sa težnjom da se postigne smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) od 55% do 2030. godine u poređenju sa nivoima iz 1990. godine. Projekat će primijeniti odgovarajuću metodologiju potkrijepljenu projekcijama emisija GHG, procjenom mjera ublažavanja, unapređenjem sinergija između benefita adaptacije i mitigacije, kao i angažovanjem zainteresovanih strana.

Na radionici su predstavljeni slijedeći aspekti:

  • Prezentacija projekta
  • Predložena metodologija
  • Potrebe za podacima i praznine u podacima
  • Hronogram
  • Očekivano učešće zainteresovanih strana

Cilj ove radionice je bio upoznavanje glavnih nacionalnih zainteresovanih strana sa projektom i njihovo angažovanje u ovom procesu.