Show all

ODRŽANA RADIONICA U SARADNJI SA DUN&BRADSTREET

20.06.2024. U organizaciji UBCG i svjetski priznate firme Dun&Bradstreet, kancelarija u Beogradu realizovana je radionica bankarskom sektoru u Crnoj Gori, gdje su se predstavile usluge kompanije, a konkretna radionica se bavila:

Automatizacijom poslova u okviru Compliance i AML funkcija.

  • Izazovi
  • Demonstracija rešenja

Kako implementirati ESG evaluaciju u poslovne procese Banke.

  • Dun & Bradstreet ESG okvir
  • Demonstracija rešenja

Gdje su bili pozvani reprezenti Compliance, ESG i AML kreditnih institucija koje su registrovane u Crnoj Gori, kao i lica odgovorna za implementaciju ESG strategije, ukoliko su izdvojena u odnosu na Compliance kao i predstavnici CBCG, ali i Poreske Uprave koja inače sarađuje sa Dun&Bradstreet.