Show all

ODRŽANA RADIONICA 21 VIJEK TRŽIŠTA EVROPSKOG PLATNOG SISTEMA- EVROPA I MAĐARSKA

U SARADNJI SA NAŠIM PARTNERIMA IZ KOMPANIJE CAPSYS INFORMATICS IZ BUDIMPEŠTE, ORGANIZOVANA JE RADIONICA O INSTANT PLAĆANJIMA , NA KOJOJ SU PRISUSTVOVALI PREDSTAVNICI BANAKA I CBCG. PREDAVAČI DR JOZEF CIMER I ROBERT KIZELI SU OBUHVATILI TEME: KAKO INSTANT PLAĆANJA UČINITI EFIKASNIM, ISKUSTVA MAĐARSKE, EU, RT1 SISTEM, EBA KLIRING, TRANSMISIONE TEHNOLOGIJE, IP 2.0 PROJEKAT, FRAUD MENADŽMENT U INSTANT OKRUŽENJU…