Show all

Potpisan memorandum o saradnji Poreske Uprave Crne Gore, Udruženja banaka i strukovnog odbora pri Privrednoj komori

Poreska uprava (PU), Udruženje banaka Crne Gore (UBCG) i Odbor udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore Crne Gore potpisali su danas Memorandum o saradnji koji će omogućiti kooperaciju na bazi transparentnosti i zajedničkih interesa.

Razmjena podataka između institucija će omogućiti kvalitetniji uvid u iste kojima se smanjuje rizik i stvaraju preduslovi za razvoj digitalizacije poslovanja, kao i veći i efikasniji stepen utvrdjivanja i plaćanja poreskih obaveza.

„Cilj Poreske uprave je ostvarivanje boljeg pristupa bazi podataka banaka koja će nam omogućiti bolju kontrolu i lakše utvrđivanje poreskih obaveza“, naveo je Sava Laketić v.d. direktora Poreske uprave,koji je istakao da će PU nastaviti da radi proaktivno u namjeri da unaprijedi komunikaciju među svim institucijama sistema.

Generalni sekretar UBCG, Bratislav Pejaković kazao je da digitalizacija mijenja ambijent, ubrzava i daje novi kvalitet prilikom donošenja odluka, a kvalitetne digitalizacije nema bez saradnje institucija.

„Bankarski sektor prednjači u digitalizaciji usluga, a ovom saradnjom sa Poreskom upravom pravimo još jedan vrijedan iskorak koji će biti od koristi našim klijentima i još više se približiti kvalitetu usluge banaka u razvijenim zemljama“, istakao je Pejaković.

Predsjednik Odbora udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja PKCG, Miloš Miketić istakao je da uvezivanje baza podataka između PU i komercijalnih banaka je značajan korak ka unapređenju poslovnog ambijenta, povećanju efikasnosti ovih institucija, ali i pojednostavljenja procesa za korisnike njihovih usluga.

„Ovo je izuzetno važan korak u omogućavanju dalje digitalizacije finansijskog sektora”, kazao je Miketić.

Memorandum označava produbljivanje saradnje između državnog i privatnog sektora u cilju unapređenja javnih usluga. Potpisnici će u tu svrhu uspostaviti mehanizme za automatsku razmjenu podataka i informacija preko sigurnih komunikacionih veza.