Show all

ODRŽAN OKRUGLI STO – CRNOGORSKE FINANSIJE I INTERNACIONALIZACIJA

25.10.2023. Održan je okrugli sto u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti pod nazivom Crnogorske finansije i internacionalizacija. Uvodnu riječ je dao akademik prof.dr. Veselin Vukotić, predsjednik Odbora za ekonomiju, demografiju i antropologiju.

Učesnici okruglog stola su bili:

  • dr Zoran Đikanović, profesor na UDG-u, član Odbora
  • mr Gojko Maksimović, Hipotekarna banka, direktor Sektora finansijskih tržišta
  • mr Nikola Pejović, FINVEO izvršni direktor
  • mr Sanja Nikolić, Univerzitet Donja Gorica, High Performance Computing

Okrugli sto je dao kvalitan uvid u djelovanje internacionalizacije finansija u Crnoj Gori, sa navođenjem visokog trenda uvećanja obima i vrijednosti transakcija, kako banaka koje razvijaju investiciono bankarstvo tako i finansijskih organizacija koje su etablirane u Crnoj Gori.  Digitalizacija se prvo dešava u finansijama, ali kvalitetno utiče kako na pojedinca, organizacije tako i državu koji se moraju digitalizovati, jer se na talasu primjene novih tehnologija otvaraju mnogi izazovi i prilike.

Vrlo aktraktivna informacij je da na UDG se razvija super brzi kompjuter uz pomoć Evropskih fondova, čime se omogućava pristup super brzim razvijenim kompjuterima Evrope. Trendovi koji se razvijaju, mogućnost High Performance Computing/Artificial Intelligence i priprema kadrova su neka od pitanja koja su se tretirala, uz poruku za prisutne da imaju besplatnu uslugu u korištenju ove infrastrukture za kvalitetne ideje koje žele razviti za svoje organizacije, uz navođenje primjera iz prakse gdje su optimizirani, digitalizovani procesi u poljoprivredi, hidrometeorologiji, elektroprivredi i upravljanju ličnim finansijama.