Show all

ODRŽANA KONFERENCIJA – MONTENEGRO FINANCIAL MARKETS

Predstavnici UBCG su bili prisutni na međunarodnoj konferenciji Montenegro Financial Markets 17-18 oktobar 2023. godine koju su organizovali Komisija za tržište kapitala, Ministarstvo finansija Crne Gore i Centralna banka Crne Gore (CBCG). Događaj je imao za cilj okupljanje vodećih stručnjaka iz svijeta finansija iz zemlje, regiona i šire međunarodne poslovne zajednice. Navedeno je da uz pažljivo kreiranje i sprovođenje fiskalne i monetarne politike, Crna Gora mora biti apsolutno posvećena strukturnim reformama, što će dati doprinos smanjenju barijera za snažniji privredni rast.

Tokom dva dana trajanja konferencije, učesnici su razgovarali o brojnim ekonomskim temama koje se, između ostalog, odnose na ulogu kompanija za upravljanje imovinom, izazove održivih finansija i dinamiku odnosa države prema tržištu kapitala, kao i SEPA projektu. Naglašeno je da „Efikasno integrisani platni sistem usklađen sa SEPA standardima može učiniti Crnu Goru privlačnijom za strane investitore i ukazati na posvećenost modernoj finansijskoj infrastrukturi i lakoći poslovanja“, istakao je guverner u svom izlaganju. Osim navedenog, pristupanje SEPA sistemu imaće direktne benefite za sve građane Crne Gore.