Show all

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

Na dan 13.02.2023. godine predstavnici Udruženja banka Crne Gore imali su sadržajan sastanak sa predstavnicima Evropske Centralne banke. Osnovna tema je bila procjena Programa ekonomskih reformi Crne Gore sa fokusom na bankarski sistem, opšteg pregleda razvoja i performansi bankarskog sistema. Delegaciju ECB-a su predvodili gospodin Bernd Schnatz (zamjenik šefa Odjeljenja za spoljni razvoj), gospođa Antje Hildebrandti i Toh, Seng Guan.

Interesovanje je bilo u vezi pitanja:

  • Nivoa kvaliteta aktive u crnogorskom bankarskom sektoru u 2022. godini
  • Kakva su nedavna dešavanja u zajmovima za praćenje (faza 2 u MSFI 9, ili jedna kategorija iznad nekvalitetnih kredita)? Kako se sagledavaju nedavni trendovi i izgledi za nenaplative kredite u 2023. godini kada isteku relaksirane regulatorne i druge krizne mjere? Kakvo je viđenje postavki velikih, a kako manjih banaka u pogledu kvaliteta aktive?
  • Koji su ključni izazovi u vezi sa rješavanjem problematičnih kredita? Šta je Udruženje dalo nadležnima, inicijative za rješavanje ovog problema? Da li postoji opasnost od precjenjenosti vrijednosti nepokretnosti i naplate potraživanja u tom segmentu?

Tokom razgovora, naglašena je kvalitetna saradnja Udruženja banaka Crne Gore sa regulatorom – Centralnom bankom Crne Gore, ispunjenje zahtjevnih izazova u usvajanju visokoprocentne harmonizacije propisa sa EU propisima u bankarskom poslovanju, sprovedena AQR vježba u vrlo zahtjevnim pandemijskim uslovima, uz kvalitetne rezultate bilansne, kapitalne i profita banaka.

Razgovaralo se i u vezi  formiranju fondova za zastitu depozita i Sanacionog fonda, kao kvalitetne dodatne bafere za eventualne krize, a koje pune same banke i time eventualne propuste u nekoj od banaka štite budžet same države odnosno poreskih obveznika.  Razgovaralo se o kvalitetnoj reakciji banaka u pomoći klijentima u vezi rasta varijabilne kamatne stope u vidu EURIBOR-a gdje se omogućilo klijentima prelaz na fiksnu kamatnu stopu i time predvidljivost obaveza,  potpom o ekonomskim kretanjima u Crnoj Gori, regionu i EU, stanju i stabilnosti depozita, rastu plasmana.