Show all

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SVETSKE BANKE

Predstavnici UBCG imali su 20.01.2023.god. sadržajan sastanak sa predstavnicima Svjetske banke. Konkretno je bila u pitanju misija Savjetodavnog centra za finansijski sektor (FinSAC). Sa strane Svjetske banke sastanku su prisustvovali: Vahe Vardanyan, vodeći specijalista za finansijski sector i  Ismael Ahmad Fontan, viši specijalista za finansijski sektror.

Teme su bile prevashodno o stanju bankarskog sektora u Crnoj Gori, kao i o glavnim izazovima u regulatornom okviru sa kojima se bankarski sektor srijeće, uključujući i klimatske rizike.

Naglašena je kvalitetna saradnja UBCG sa regulatorom-CBCG, ispunjenje zahtjevnih izazova u usvajanju visokoprocentne harmonizacije propisa sa EU propisima u bankarskom poslovanju, sprovedena AQR vježba u vrlo zahtjevnim pandemijskim uslovima, uz kvalitetne rezultate bilansne, kapitalne i profita banaka. Razgovaralo se i u vezi  formiranju fondova za zastitu depozita i Sanacionog fonda, kao kvalitetne dodatne bafere za eventualne krize a koje pune same banke I time eventualne propuste u nekoj od banaka štite budžet same države odnosno poreskih obveznika.  Razgovarlo se o implementaciji i praćenju AML propisa, Syber security izazova, a složili smo se u ocjeni kvalitetne reakcije banaka u pomoći klijentima kako u periodu pandemije, tako i rasta varijabilne kamatne stope u vidu EURIBOR-a gdje se omogućilo klijentima prelaz na fiksnu kamatnu stopu I time predvidljivost obaveza,  potpom o ekonomskim kretanjima u Crnoj Gori, region i EU, cijene zaduženja kao reperu za bankarske proizvode itd.

Poseban osvrt je bio u vezi kretanja NPL-ova i koje mjere su poželjne u građenju optimalnih uslova za njihovo smanjenje, odnosno koje su konkretne mjere preduzete u okviru UBCG.

Po,menuta je I aktivnost Udruženja banaka Crne Gore sa Privrednom Komorom Crne Gore i Evropskim savjetom za regionalnu saradnju, u vidu organizovanja sastanka održanog 17. novembra 2022. godine, gdje je učešće uzelo 78 participanata, iz institucija 13 država podržavalaca memoranduma potpisanog u Antaliji juna 2021.god. o saradnji jugoistočne Evrope po principima zelene energije. Osnovna tema je implementacija ESG strategije ( ESG- Environmental, Social, and Governance), zelena energija i uloga privatnog i finansijskog sektora u  održivom razvoju.