Show all

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – STRATEGIJA 2030

Dana 17. novembra 2022. godine Udruženje banaka Crne Gore je sa Privrednom Komorom Crne Gore i Evropskim savjetom za regionalnu saradnju organizovalo Međunarodnu konferenciju zemalja jugoistočne evrope –  STRATEGIJA 2030. Učešće je uzelo 78 participanata, iz raznih institucija 13 država podržavalaca memoranduma potpisanog u Antaliji juna 2021.godine o saradnji zemalja jugoistočne Evrope po principima zelene energije. Osnovna tema je implementacija ESG strategije ( ESG- Environmental, Social, and Governance), zelena energija i uloga privatnog i finansijskog sektora u  održivom razvoju.

Ovo je godina predsjedavanja Crne Gore, pa se ukazala prilika realizacije inicijativa koje su aktuelne u Svijetu od zelene energije do ukazivanja na socioekonomske odnose i kretanja koja će uticati na razvoj privreda i društva u nekom narednom periodu.

U cilju razmjene iskustava, prevazilaženje problema i dostizanje standarda održana je Konferencija uz učešće svih regionalnih udruženja banaka, privrednih komora, EBF i Eurochambers kao krovnih institucija kako bi se utvrdili prioriteti i modeli saradnje u regionu, u smislu pristupa zelenim kreditiranjima, pravljenje listinga zelenih kompanija, razmjena iskustava i slično. Saradnja se predviđa između Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Moldavije i Turske.

Klimatska kriza se odnosi na ljudsku bezbjednost, ekonomsku bezbjednost, bezbjednost životne sredine, nacionalnu bezbjednost i sam život planete. Klimatske krize najjače pogađaju one zemlje i zajednice koje imaju najmanje resursa za reagovanje i oporavka, gdje možemo prepoznati i naš region.

Konferencija, nakon uvodnih riječi Amera Kapetanovića u ime RCC-ja, predstavnice Ministarstva ekonomije Crne Gore g-đe Jovane Krunić, CEO Evropske bankarske federacije g-dina Wim Mijs-a, predsjednice PKCG g-đe Nine Drakić i Generalnog sekretara UBCG g-dina Bratislava Pejakovića, uključujivala je dva panela. Panel sa diskusijama u vezi Strategije SEE 2030 i njenih ciljeva za ostvarivanje regionalnog održivog razvoja – Uloga Privatnog i finansijskog sektora u SDG. Drugi panel je bio posvećen Zelenoj transforamaciji i ulozi finansija na njen razvoj, najbolje prakse u regionu jugoistočne Evrope i perspektiva razvoja kroz nove zajedničke projekte.

Savremeni finansijski svijet karakteriše potreba za promjenom paradigme poslovanja, odnosno naslanjanje i osluškivanje društvenih, socijalnih i potreba za zaštitom životnog prostora uz ostvarivanje profitnih ciljeva. Zelene finansije su relativno novi “alat” u rukama kreatora ekonomskih politika, koje prožimaju potrebe za održivim ekonomskim rastom i očuvanjem životne sredine.

Izazovi su zajednički, globalni. Klimatske promjene predstavlaju veliku opasnost po svjetsku privredu, industriju i ekonomiju. Prema procjenama iznijetim u istraživanju organizacije “Climate Central” do 2050. godine nekretnine vrijedne 35 milijardi će biti pod vodom u Americi, dok prema drugoj studiji objavljenoj u sklopu “Race to Zero”, poljoprivredne kompanije i trgovci bi zbog klimatskih promjena mogle da izgube do 150 milijardi dolara vrijednosti do 2030. godine.

ESG-bankarstvo vidimo kao koncept bankarske delatnosti, koji se zasniva na principima ekološke, društvene i korporativne odgovornosti prema sadašnjim i budućim generacijama, kao i na praktičnoj implementaciji inicijativa za postizanje održivog razvoja i drugih društveno značajnih vrednosti. Možemo se pohvaliti da imamo banke u našem sistemu koje se već ponašaju u skladu sa ovim globalnim inicijativama.

Jedan od zaključaka je ukazao na bitnost da na ovom nivou imamo konkretne stavove, jer će vrlo skoro od strane regulatora finansijskih tržišta širom svijeta biti ispostavljeni konkretni zahtjevi u ovom pravcu. Centralna banka Crne Gore postala je član Mreže za ozelenjavanje finansijskog sistema – Network for Greening the Financial System (NGFS). Mreža za ozelenjavanje finansijskog sistema je međunarodna organizacija čiji su članovi centralne banke razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, a u njenom radu, u svojstvu posmatrača, učestvuju i ključne supervizorske institucije na globalnom nivou – Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Banka za međunarodna poravnanja i dr.