Show all

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE

12.09.2022. Održan sastanak sa predstavnicima Privredne komore Crne Gore. Na sastanku smo se dogovorili o značaju teme i mogućnostima da aktivnosti promocije cirkularne ekonomije i zelene energije budu vidljivije. Imamo drastično izmenjenu osnovu za promociju zelene energije usled ratnih dešavanja, poremećaja u snabdevanju energijom, a time i promene filozofije Velike Britanije, koja povećava produktivnost proizvodnje uglja, Nemačku i Poljsku i zemlje regiona koji ne žele da se odreknu prednosti termoelektrana.

Na sastanku smo se saglasili o značaju cirkularne ekonomije i promociji zelenih aktivnosti. Dogovorili smo se da 17. novembra 2022. napravimo ZOOM konferenciju na koju će biti pozvane zemlje regiona i njihove privredne komore i udruženja banaka, uz poziv krovnim institucijama kao što su EBF i Euro komore. Tehnički, to bi se radilo preko Privredne komore Crne Gore, a ako želite da konferencija bude na engleskom i uputimo poziv za 17 zemalja inicijative, onda treba da se dogovorimo o mogućnosti prevoda, odnosno samo učešća na engleskom, što je realno uz prihvatanje poziva od strane EBF-a i Euro komore.

Postoje pitanja o učešću kancelarije kao Savjeta za regionalnu saradnju? Da li mogu učestvovati u troškovima Privredne komore za angažovanje prevodioca, ili kako smo razgovarali, da li je moguće organizovati seminar, radionicu sa pomenutim temama u Crnoj Gori, na primjer u hotelu na našem primorju? Upit za kancelariju Regional Cooperation Council je bio i da li raspolažu statistikom, barem na regionalnom nivou, koja bi nam pomogla u komunikaciji sa javnim mnjenjem?