Show all

Radionica: Standardi u radu sa novcem i primjena nove regulative

U saradnji UBCG i CBCG dio za trezorsko poslovanje organizovana je prezentacija pod nazivom ,, Standardi u radu sa novcem, primjena nove regulative,,. U cilju implementacije harmonizovane regulative, a u vezi standarda rada sa gotovim novcem i zaštite eura od falsifikovanja, ukazala se potreba da sa Centralnom bankom Crne Gore se organizuje sastanak sa predstavnicima banaka koji su povezani sa poslovima sa gotovim novcem, na kojem će predstavnici Trezora CBCG prikazati prezentaciju na temu primjene nove Odluke o provjeri podobnosti i autenticnosti I vracanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca.

S obzirom, da će se u narednom periodu vršiti nadzor banaka u vezi primjene navedene odluke, ovaj dio pripreme smatramo značajnim za unaprijeđenje sistema rada i efikasnog upravljanja gotovim novcem kod banaka.

Predlaženo je da sastanku prisustvuju rukovaoci gotovinom kod banaka, odnosno da prisustvuje prva linija menadžmenta u poslovima sa gotovim novcem (jedan ili dva predstavnika), koji su u mogućnosti da sve značajne informacije prezentirane na sastanku prenesu svom rukovodstvu i svima zaposlenima koji rade na poslovima sa gotovim novcem.

Prezentaciju je vodio Dejan Levicar iz CBCG šef nacionalnog centra za analizu kovanog novca.