Show all

Okrugli sto – Platforma ekonomskog unapređenja Crne Gore

28. 12. 2021. godine, predstavnik UBCG prisustvovao je okruglom stolu na kome je predstavljena Platforma ekonomskog oporavka Crne Gore za period 2022-2026. godine. Platforma, kako je prezentovano, sadrži sveobuhvatno skeniranje i mapiranje stanja crnogorske privrede, uz definisanje konkretnih reformi i investicija za što brži ekonomski oporavak crnogorske ekonomije. Kroz komentare kvalitetu dokumenta je doprinijelo i Udruženje banaka Crne Gore.

Kako bi ekonomski sistem Crnoj Gori generisao rast i razvoj, kreirao nova radna mjesta, potrebno je pripremati programe ekonomskog oporavka koje se zasnivaju na fiskalnoj odgovornosti, diversifikaciji ekonomije, investicijama i strukturnim reformama. U tom kontekstu, strukturne reforme treba da odstrane prepreke kako bi se omogućilo lakše kretanje ljudi, roba i kapitala, zbog čega bi se otvorila nova radna mjesta, povećale investicije i postigla bolja produktivnost ekonomije Crne Gore. Strukturne reforme moraju biti u službi povećanja konkurentnosti jedne države, rasta ekonomske aktivnosti, ali i jačanja socijalne komponente za sve segmente društva.