Show all

SASTANAK MEĐUNARODNOG BANKARSKOG SAVJETA

Na dan 15.06.2021.god. održana je redovna konferencija MBS (Međunarodnog bankarskog Savjeta) koja se uslijed ne završene pandemije COVID 19 održala preko ZOOM aplikacije, na kojoj je učestvovalo 35 participanata od generalnih sekretara, do predsjednika udruženja banaka i visokih predstavnika Centralne banke. Na konferenciji je u članstvo primljeno Udruženje banaka Sjeverne Makedonije.

Radni dio konferencije je obilježila radna sesija posvećena manjim bankama u bankarskim sistemima u kontekstu razvoja finansijskih sevisa i tehnologija. Zapaženu prezentaciju je imao Gergely Fabian izvršni direktor Centralne banke Mađarske i Generalni direktor Budimpeštanskog Insistuta za bankarstvo u kojoj je prezentovao aktivnosti koje su preduzeli u održaju i rastu mala i srednja preduzeća kroz Evropske fondove i namjenske programe bankarskog sistema u zemlji.