Show all

RADIONICA BAZEL III Deloitte Kancelarija u Beogradu

08.06.2021. održana je interaktivna radionica na temu implementacije nove regulative vezano za upravljanje rizicima u bankama.

Uzevši u obzir da se približava rok implementacije novog Zakona o kreditnim institucijama, gdje će Bazel III morati da se primjeni u potpunosti i zamjeni postavke Bazela II, radionica je omogućila da interaktivno na samoj radionici predstavnici banaka u Crnoj Gori su mogli nadograditi svoja znanja, odnoso odagnali sumnje u konkretne procese pri implementaciji.

Agenda:

  • Glavne izmjene u okviru prelaska sa Basel II okvira za upravljanje rizicima na Basel III
  • Osvrt na set domaće regulative i njene usklađenosti sa CRR/CRDIV
  • Poseban osvrt na očekivanja u okviru ICAAP & ILAAP procesa
  • Predstavljanje izmjena u okviru okvira za upravljanje rizikom likvidnosti, metodološki okvir koji stoji iza LCR & NSFR pokazatelja
  • Predstavljanje izmjena u Odluci o adekvatnosti kapitala
  • Predstavljanje Deloitte alata za LCR, ICAAP, Stress-testing, Sveukupno rješenje za obračun kapitalnih zahtjeva (na engleskom jeziku)