Show all

Panel o Finansijskoj stabilnosti u ekonomijama u razvoju

Na dan 7.06.2021.god. održan je panel u organizaciji Instituta računovođa Crne Gore na kojem je učestvovalo i Udruženje banaka Crne Gore kroz participaciju Generalnog sekretara Bratislava Pejakovića, a na panelu iz Crne Gore je učestvovala Viceguvernerka CBCG Zorica Kalezić. Panel je regionalno praćen, a tretirala su se aktuelna pitanja stabilnosti bankarskog sektora, preduzetim mjerama u periodu pandemije, kvalitetno učešće i održivost bankarskog sektora, ranjivost realne ekonomije i sagledavanje očekivanja u kratkoročnom periodu.

Tretirali su se trendovi, pokušaj donošenja političkih odluka koje se direktno tiču poslovanja banaka uz ukazivanje na konsekvence na kompletnu privredu i državu. Komentarisan je proces AQR za koji se očekuju rezultati već krajem juna tekuće godine, kao i procesi na očuvanju finansijske stabilnosti i pripremljenost za investicije u rast privednih aktivnosti. Tretirao se i moguć stav inostranih investitora kako u pogledu atraktivnosti i pripremljenosti okvira državnog za njihov prihvat, kao i stav međunarodnih institucija na pozicioniranost bankarskog sektora u periodu pandemije. Naravno, morao se komentarisati i vrlo utemeljen stav struke prema pokušaju implementiranja moratorijuma bezuslovnog za sve klijente u trajanju od 6 mjeseci u kojem banke nit bi obračunavale kamate, niti bi bile u mogućnosti naplate potraživanja, time niti povrat sredstava u kanale bankarske za replasmane, kao i reprerkusije na ekonomiju Crne Gore.