Show all

Sastanak sa Guvernerom i njegovim timom i članica UBCG

23.02.2021.god. održan je sastanak članica Udruženja banaka Crne Gore i Guvernera sa timom saradnika. Tema je bila razmatranje donošenja izmjena i dopuna Odluke o dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem. Navedeno je pet paketa mjera koje je iznio komercijalni bankarski sistem u saradnji sa regulatorom, u dosadašnjem trajanju pandemije, kao i statistički podaci kao podloga za proaktivno djelovanje u narednom periodu. Segment kojem bi trebalo u naradnom periodu posvetiti posebnu pažnju jeste SME, ali sagledati i mogućnosti proširenja djelovanja na relaksaciju dužnika u segmentu stanovništva. Što bi predstavljalo 6-ti paket mjera konkretnih bankarskog sektora u podršci ekonomije Crne Gore.